2017 m. gruodžio mėn. 21 d.  Menų ir kūrybinių technologijų fakultete lankėsi būrys Biržų „Saulės“ gimnazijos vienuoliktokų.

Juos pasitiko, ekskursiją po Fakultetą pravedė ir studentų bei absolventų sėkmės istorijas papasakojo Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja Nomeda Sindaravičienė kartu su  Mados dizaino katedros vedėja Gražina Skripkiene.

Studijų skyriaus vedėja Evita Kryževičienė ir Studijų organizavimo skyriaus vedėja Alma Kniežienė detaliai pristatė visas vykdomas studijų programas, taip pat atsakė į gimnazistų klausimus.

Tad tikimės sulaukti motyvuotų studentų iš Biržų!

P.S. Dėkojame Studentų atstovybės aktyvistei, Mados dizaino studijų programos antrakursei Rachelei Škulevičiūtei, fotonuotraukomis dokumentavusiai šį vizitą.

 

 


Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete tris savaites fiziškai alinančias, bet kūrybiškai įkvepiančias kūrybines dirbtuves vedė  Daniel Irizarry Osorio – aktorius, režisierius, pedagogas, Niujorko „One Eight“ teatro meninis vadovas,  kilęs iš Puerto Riko, mokslus baigęs privačiame Kolumbijos universitete, kuris yra vienas seniausių JAV ir prestižiškiausių pasaulyje. Daniel Irizarry sukūrė ne vieną vaidmenį teatre bei kine, taip pat yra surežisavęs ne vieną spektaklį, jį kviečia pravesti kūrybines dirbtuves daugelis aukštųjų mokyklų. Šio žmogaus įspūdingas kūrybinis kelias vingiuoja per visus pasaulio kontinentus.

„Dainininko – aktoriaus scenos plastika” kūrybinėje laboratorijoje tris savaites dirbo Muzikinio teatro studijų programos visų kursų studentai. Pagrindinė šios kūrybinės laboratorijos idėja – lavinti kūrybines galias, suteikti pasitikėjimo gimstančioms idėjoms, išlaisvinti vaizduotę nuo nepagrįstos savikritikos ir racionalaus proto, kuris kūrybinio proceso metu dažnai yra trukdis. Daug dėmesio buvo kreipiama į balso, kūno ir emocijos sujungimą. Miuziklo aktoriams šis gebėjimas yra būtinas – techniškai tiksliai  atlikti muzikos kūrinį (dainą, ariją), nepamiršti kūrinio minties, visa tai sujungti su šokiu ar judesiu. Daniel Irizarry ypatingai akcentavo ansamblio reikšmę, „mafia“ – kaip jis pats tai vadina. Kitais žodžiais tariant, kiekviena kuriančių žmonių grupė, suburta trumpam projektui ar ilgesniam kūrybiniam procesui, kaip teatro trupė ar orkestras, turi būti lyg šeima, lyg vienas organizmas, kur kiekvienas išsaugo savo individualumą. Individualumas, įvairovė kolektyve ir yra „mafia“. Trys savaitės nėra ilgas laiko tarpas, tačiau Danieliui pavyko pasiekti nuostabių rezultatų. Visi studentai itin vertina suteiktą galimybę dirbti su juo. Trijų savaičių kūrybinę laboratoriją vainikavo viešas šio darbo pristatymas Vilniaus dailės akademijoje.

Štai keletas komentarų (pasisakiusiųjų kalba taisyta minimaliai – aut. pastaba):

Jokūbas G. 1-ojo kurso Muzikinio teatro studijų programos studentas

Manau ne vienas aš, o daugelis Muzikinio teatro studentų yra beprotiškai dėkingi Danieliui už tai, kad jis iš visų keturių kursų studentų padarė vieną didžiulę komandą. Nuostabi patirtis buvo visos šios trys savaitės. Tikrai įgavau daug naujų žinių, pamačiau kitų galimybių. Labai jautėsi, kaip jis myli savo darbą ir myli mus. Manau, visi jo labai ilgėsimės, nes laikas buvo nepakeičiamas. Jau dabar  laukiame jo sugrįžtant!

Armanda R. 1-ojo kurso Muzikinio teatro studijų programos studentė

Jis man davė pradinį supratimą apie teatrą, kuris neturi ribų. Tris savaites buvo kasdieninis tobulėjimas. Pajutau vidinį persilaužimą, kad nuo šiol galiu nebijoti išreikšti savo minčių, vaidinti ką noriu, scenoje būti tokia, kokia noriu būti. Danielis parodė, kad galima laužyti stereotipus ir drąsiai kurti SAVO meną. Per jį aš susipažinau su absurdo teatro pasauliu, kuris mane be proto patraukė ir sužavėjo. Tai buvo pačios nuostabiausios trys savaitės Vilniaus kolegijoje!

Viktorija J. 3-iojo kurso Muzikinio teatro studijų programos studentė

Mane sužavėjo tai, kad per tokį trumpą laiką Danielis sugebėjo mus apjungti, padaryti “mafija”, šeima, išlaisvinti ir mėgautis tuo, ką darom.

Jūratė Vilūnaitė –  Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto scenos kalbos dėstytoja, Nacionalinio dramos teatro aktorė

Daniel darbas unikalus – jis kūrybiškai apjungia kūną, balsą ir vaidybą. Jo fizinio teatro metodas atpalaiduoja kūną ir emocijas, padeda atverti balsą, išlaisvina dainavimą. Puikiai derina darbą su partneriu, grupės pojūtį ir asmeninį įsitraukimą į veiksmą. Jis sugebėjo apjungti tris skirtingus kursus bendram darbui, įžiebė azartą ir kūrybinį džiaugsmą!

Kornelija Klimenkaitė, Muzikinio teatro studijų programos absolventė

Buvo nepaprastai įdomu stebėti šį performansą. Žmonės, kurių paprastai koridoriuose nė nepastebėdavau, dabar atsiskleidė pačiomis ryškiausiomis spalvomis. Daniel sugebėjimas sujungti nesujungiamą ir žaisti kontrastais sukūrė tikrąjį meną – neapčiuopiamą ir žodžiais neišreiškiamą.

Audrius Rubežius, Scenos meno katedros solinio dainavimo dėstytojas, „Vilnius City opera“ aktorius

Įspūdis labai geras. Visi pasirodė atsipalaidavę, išsilaisvinę – lakstė, rėkė, šoko, dainavo. Buvau maloniai nustebintas kai kurių savo studentų paruoštais etiudais – pamačiau juos kituose amplua, gebančius kurti, būti kitokiais nei kasdienybėje, transformuotis į kitą personažą, keistis vidumi, o kartu ir išore!! Sveikintinas Daniel darbas, nes tai didelė nauda mūsų studentams. Tikėsimės, jog gerbiamas Daniel dar atvyks pas mus.

 

This slideshow requires JavaScript.


Europos atliekų mažinimo savaitė – renginiai, kasmet vykstantys paskutinę lapkričio savaitę, kurių tikslas – skatinti visuomenę vengti atliekų susidarymo, mažinti kenksmingų medžiagų kiekį produktuose ir medžiagose, daiktus naudoti pakartotinai ar prailginti jų naudojimo laiką. Europos atliekų mažinimo savaitės metu dalyviai iš atliekų gamina žaislus, paveikslus, scenos dekoracijas spektakliams, kuria eilėraščius ir daineles, siuva ar dekoruoja daugkartinio naudojimo maišelius, keičiasi nebereikalingais daiktais, organizuoja madų šou, skaito paskaitas ir kt.

Didžiausią dėmesį numatoma skirti antriniam daiktų panaudojimui. Šių metų šūkis – „SUTEIK NAUJĄ GYVENIMĄ“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, šios savaitės mūsų šalyje koordinatorė, organizuojanti renginius kviečia prisijungti visus, kam rūpi atliekų mažinimo ir tvarkymo reikalai.

Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto, Mados dizaino katedros Mados technologijų ir verslo studijų programos AG15 grupės studentai ir Aprangos projektavimo dalyko dėstytoja Raminta Kalvaitienė prisijungė prie šių renginių su kūrybinių darbų paroda.

Projekto įgyvendinimo metu sukurti aprangos produktai remiantis principais: apmąstyk, pertvarkyk, mažink, pakartok, remontuok, panaudok vėl, atgaivink. Studentai gvildeno aprangos gaminių perdirbimo galimybes – kurti naujus aprangos gaminius, naudojant senus drabužius. Ir šio projekto vykdytojai, ir parodos lankytojai pritarė idėjai, kad dėvėtus džinsus galima prikelti antram gyvenimui ir tuo realiai prisidėti prie aplinkos saugojimo. Tokiu būdu skleidžiama tausojamosios mados idėja, kad patys vartotojai turėdami minimalius siuvimo įgūdžius gebėtų atnaujinti nemadingus drabužius, keisti savo vartotojiškus įpročius bei ugdyti savyje kūrybiškumą kuriant savąją – asmeninę madą.

 

 


2017 m. lapkričio 10-11 dienomis Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Mados dizaino katedros dėstytojos dalyvavo tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Arts and Music in Culture Discuorse“, kuri vyko Rėzeknės tehnologijų akademijoje (Latvija).

Vizito metu lektorė Loreta Gerulaitienė aukštosios mokyklos erdvėse parengė jaunųjų dizainerių Mados dizaino studijų programos (AD15 gr.) studentų kūrybinių darbų ekspoziciją bei pristatė parodą „EKO mada“. Profesorė dr. Eugenija Strazdienė skaitė pranešimą “The Application of 3D Scanning in Clothing Virtual Fitting”, taip pat kartu su lektore Violeta Bytautaite kūrybinių dirbtuvių metu pristatė rankinio skenerio ir projektavimo programos Lectra 3D galimybes. Stendinio pranešimo metu, kurį parengė lektorės  Ramutė Puodžiukynienė, Raminta Kalvaitienė ir Violeta Bytautaitė, konferencijos dalyviai susipažino su tvarios beatliekės aprangos gamybos ypatumais.

Ilgalaikis Mados dizaino katedros dėstytojų bendradarbiavimas su Rėzeknės aukštąja mokykla suteikė Vilniaus kolegijai galimybę tapti  šio gražaus tarptautinio renginio socialiniu partneriu ir vienu iš jo organizatorių.

https://photos.google.com/share/AF1QipMeSypSL_tKrvMzHn_Hjev0YUvdiASQsH-kUBMe3OYXd7VHPZLV8aO0Natxc0-qTw?key=UTU3dGpZYUZMUG9CYXFCUjc0SloycElnSFRXLU53