Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Scenos meno katedros diplomantai š. m. sausio mėn. 27 d. 16 val. Menų spaustuvėje (Šiltadaržio g. 6, Vilnius) pristatys savo diplominį darbą – projektą pagal miuziklą “Nataša, Pjeras ir Didžioji 1812-ųjų kometa”.

Paskutinės savaitės, likusios iki premjeros, išskirtinai intensyvios. Šalia kasdienių repeticijų (dėkojame už kantrybę ir supratimą visiems dirbantiems Saltoniškių g. 58 pastate!) jau įvyko fotosesija ir sukurtas įvaizdis.

Už profesionalias personažų portretinės nuotraukas esame dėkingi Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro dėstytojui Sauliui Sauleikai ir jo mokinei Gintarei Grigėnaitei, o už sukurtą įvaizdį ir grimą – Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Mados dizaino katedros lektorei, Šukuosenų ir Įvaizdžio dizaino studijų programų komiteto pirmininkei Silvijai Grušnienei bei jos studentėms.

Brodvėjinis miuziklas “Nataša, Pjeras ir Didžioji 1812-ųjų kometa”, sukurtas rusų klasiko Levo Tolstojaus romano „Karas ir taika“ motyvais, yra puikiai įvertintas Niujorko kritikų, o žiniasklaidos pavadintas “…jaudinančiu naujojo amžiaus šaukliu”. Kritikus sužavėjo miuzikle virtuoziškai sujungti skirtingi muzikiniai stiliai bei užburiančiai papasakota įžymioji istorija.

Miuziklas pasakoja apie Natašos Rostovos meilės romaną su Anatolijumi Kuraginu, Natašos sužadėtiniui Andrėjui Bolkonskiui išvykus į kažkur toli vykstantį karą; apie karines nuotaikas ignoruojančią aukštuomenę bei Pjero Bezuchovo gyvenimo prasmės paieškas. “Nataša, Pjeras ir Didžioji 1812-ųjų kometa” – sukrečiančiai nuostabus ir aštriai sąmojingas teatrinis vyksmas, maksimaliai įtraukiantis žiūrovus į XIX amžiaus fiestą, kurioje grėsmingai švyti Didžioji Kometa, atnešanti pasaulio griūties nuojautą.

Kūrybinė grupė tikisi pradžiuginti žiūrovus, todėl kviečiame iš anksto suplanuoti laisvą šeštadienio pavakarę ir ją skirti Vilniaus kolegijos būsimųjų muzikinio teatro aktorių diplominio spektaklio peržiūrai.

Kur? Menų spaustuvėje (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

Kada? – 2018-01-27, 16:00 val.

Spektaklio trukmė – 1 val.

Bilieto kaina – 5 Eur.

Juos galima įsigyti dviem būdais:

– Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Scenos meno katedroje nuo š. m. sausio mėn. 16 d. (telefono nr. pasiteiravimui – 85 219 1717, Scenos meno katedros administratorė Vilma Seniutienė);

–  vieną valandą prieš spektaklį „Menų spaustuvės“ foje.

Maloniai kviečiame!


Valstybinis studijų fondas (toliau Fondas) informuoja, kad vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 (toliau Aprašas), yra sudaromas asmenų sąrašas (toliau Sąrašas), kuriems bus kompensuota už studijas sumokėta kainos dalis.

Į Sąrašą įtraukiami asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

 1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
 2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
 3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 5. karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
 6. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 7. neturi akademinių skolų.

2018 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2016 m. spalio 16 d. iki 2017 m. metų spalio 15 d. baigė:

 1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos);
 2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
 3. antrosios pakopos studijas.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Vilniaus kolegijoje studijuojantys asmenys privalo pateikti privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimą ar bazinių karinių mokymų baigimą liudijančio dokumento kopiją iki 2018 m. vasario 5 d.

 

Asmuo, baigęs karo tarnybą po studijų ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, iki vasario 10 dienos (įskaitytinai) privalo Fondui pateikti elektroninį prašymą per IS Parama bei šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

 

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Fondo darbuotoją Kristiną Kaučikienę, tel. Nr. (8 5) 2 629 626 arba el. paštu kristina.kaucikiene@vsf.lt.


2018-ųjų sausio mėnesį Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Mados technologijų ir verslo studijų programos AG16 grupės studentai vykdo projektą „Kasdieninių drabužių pritaikymas neįgaliesiems“. Projekto tikslas – išsiaiškinti asmenų, judančių aktyvaus tipo vežimėlio pagalba, problemas renkantis drabužius bei jų poreikius dėvimosios aprangos funkcionalumui, konstrukcijai ir technologiniam apdorojimui. Įgyvendinus šį projektą, aštuoneriems neįgaliems asmenims bus pasiūti kasdieninės aprangos komplektai.

Bendradarbiaujant su Sveikatos priežiūros fakulteto Ergoterapijos studijų programos studentais, kurie atliko nugaros smegenų pažeidimus patyrusių asmenų apklausą apie drabužių pasirinkimą, paaiškėjo, kad daugiausia problemų šiems asmenims kyla prisitaikant kasdieninę bei darbinę aprangas.

Lietuvoje daug kalbama apie neįgaliųjų integraciją į visuomenę, skatinama aktyviai dalyvauti socialiniame gyvenime, tačiau neskiriamas dėmesys šių asmenų drabužių funkcionalumui. Renkantis aprangą parduotuvėse, daugiausia problemų atsiranda dėl neįgaliesiems nepritaikytų matavimosi kabinų, dėl drabužių asortimento pasiūlos, kuri beveik visada skirta tik sveikiems žmonėms. Pasirenkant tinkamų dydžių drabužius, dažnai tenka juos taisyti, prisitaikyti pagal individualius poreikius. Sunkiausia užduotis– pasirinkti kelnes, liemenes, striukes arba palaidines.

Taigi, vykdydami šį projektą, jaunieji mados technologai, vadovaujami profesionalių dėstytojų Ramintos Kalvaitienės ir Violetos Bytautaitės, ne tik pagilins profesines žinias bei patobulins praktinius įgūdžius, bet ir įgis naujų komunikavimo patirčių, kurios ateityje padės tinkamai formuoti bei vertinti savo socialinę aplinką.

Ypatingai esame dėkingi šio projekto rėmėjams Lietuvos tekstilės įmonėms: AB “Kauno Baltija”, UAB “Audimas” ir UAB “Rožė”, Šio projekto kuratorės – Mados dizaino katedros vedėja Gražina Skripkienė (MTF) ir Reabilitacijos katedros lektorė Jurgita Tuitaitė (SPF).

 


Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Muzikinio teatro studijų programos MZ15 gr. studentė Miglė Pivoriūnaitė šiandien, sausio 12 d., 19 val., Atminimo laužų uždegimo ceremonijos metu Nepriklausomybės aikštėje atliks tautą vienijančią Kosto Smorigino dainą ‘‘Imk mano ranką, brolau‘‘.

Visą Atminimo laužų uždegimo ceremoniją, kuri prasidės 17.30 val., tiesiogiai transliuos Lietuvos nacionalinė televizija.
Mes prisimename, kodėl esame laisvi.

 


Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Projektų skyriaus vedėja, lektorė Raimonda Agnė Medeišienė š. m. gruodžio mėn. 10-16 dienomis pagal TUBITAK programą, administruojamą  Turkijos mokslo ir technologijų tyrimų tarybos, lankėsi Pamukkale universitete (Turkija).
Vizito metu buvo pravestas suplanuotas seminarų ciklas “Performative Teaching and Learning Approach Using Applied Drama methods” universiteto dėstytojams ir studentams, su tyrėjų grupe buvo diskutuota apie galimus projektus, o su Pamukkale universiteto Erasmus+ programos koordinatore aptartos dvišalės bendradarbiavimo sutarties galimybės ir suderinti abipusiai interesai. Kolegos iš šio universiteto susidomėjo Vilniaus kolegijoje anglų kalba dėstomomis studijų programomis. Tad artimiausiu laiku pasirašyta bendradarbiavimo sutartis galėtų pritraukti Pamukkale universiteto studentus  atvykti studijuoti į Vilniaus kolegiją.
Bendradarbiavimas su šiuo universitetu išties abipusiai naudingas, todėl pirminis kontaktas padėjo tvirtą pamatą tolimesnėms bendradarbiavimo galimybėms.