2018 m. gegužės 23 d. Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ vyko projekto „Tautos tapatybės ženklai“ tarptautinė praktinė-kūrybinė konferencija „TAUTOS ŽENKLAI ŠIUOLAIKINIUOSE DIZAINO SPRENDIMUOSE“, kurią organizavo Utenos kolegija. Šioje konferencijoje buvo pristatyti Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Mados dizaino katedros dėstytojų stendiniai pranešimai, kurie savo turiniu ir idėjomis sudomino visus konferencijos dalyvius bei svečius.

Konferencijoje buvo pateikti šie stendiniai pranešimai: „SADŪTO TŪTO“ (lektorė Lolita Malinauskienė); „Tvarios mados sprendimai“ (lektorės – Violeta Bytautaitė, Raminta Kalvaitienė, Ramutė Puodžiukynienė).


  1. Katedrose posėdžiai/seminarai dėstytojų viešo konkurso pretendentams į renkamas pareigas pirmai kadencijai vyks Menų ir kūrybinių technologijų fakultete, adresu Didlaukio g. 82:
  • Ritminės muzikos katedroje – 2018 m. gegužės 30 d. 11.30 val., 24 auditorijoje;
  • Scenos meno katedroje – 2018 m. gegužės 28 d. 14.00 val., 40 auditorijoje.

Pastaba: Pretendentai į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai katedros seminare/posėdyje turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

 

  1. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis vyks 2018 m. birželio 7 d. 12.00 val., adresu Didlaukio g. 82, 212 kabinete.

 

Pastaba: Pretendentų dalyvavimas posėdyje privalomas.

dr. Birutė Žygaitienė

Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė

 

 


 

Stovyklos vieta: Vilniaus kolegija, Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

Stovyklos adresas: Didlaukio 82, Baltupiai

Stovyklos data: 2018m. birželio 18-22 d.d.

Stovyklos dienų skaičius: 5 dienos

Planuojamas pamainų skaičius: 1 pamaina

Dalyvių amžius: 12– 18 m

Dalyvių skaičius: iki 15 asmenų

Stovyklos kaina: 126 EUR (į kainą įskaičiuotos visos priemonės naudojamos stovyklos veikloje, bilietai, pietūs).
Programa „Kaip gimsta spektaklis“ skirta 12-18 metų paaugliams ir apima renginio (spektaklio, proginio renginio ir kt.) kūrimo procesą nuo scenarijaus kūrimo, scenografijos, sceninio įvaizdžio, muzikinio pasirengimo iki galutinio sceninio rezultato pateikimo. Programos metu bus mokoma kurti ir derinti įvaizdžio komponentus, taikyti kūrybinius sprendimus projektuojant scenines šukuosenas, populiariosios muzikos atlikimo, sceninio meno, renginio pristatymo. Mokiniai patys kurs kostiumus, išbandys grimo ir šukuosenų kūrimo galimybes, mokysis muzikinių kūrinių atlikimo, dainuoti, improvizuoti, mokysis valdyti meninės raiškos instrumentus – aktorinę techniką, balsą, scenos judesį. Profesionalia patirtimi su stovyklos lankytojais pasidalins Giedrė Kilčiauskienė, žinoma kaip grupių „Empti“ ir „Pieno lazeriai“ bei „Blue in Bossa“ projekto vokalistė, 2013 m. metų atlikėjos titulo muzikinių apdovanojimų M.A.M.A. laimėtoja. Taip pat planuojama ekskursija į Muzikos ir teatro muziejų.

Savaitės pabaigoje bus pristatomas galutinis kūrybinių dirbtuvių produktas – MENINIS RENGINYS.

 

Programos tikslai:

  1. Skatinti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką.
  2. Užtikrinti moksleivių laisvalaikio pozityvios socializacijos kokybę.

 

Stovyklos lankytojai gebės (laukiami rezultatai):

  1. panaudoti kūrybišką mąstymą bendraujant ir generuojant idėjas;
  2. vizualizuoti ir pristatyti kūrybines idėjas meninės raiškos priemonėmis ir būdais;
  3. sąveikauti su kitais grupės nariais bendraujant ir bendradarbiaujant;
  4. suprasti kaip gimsta spektaklis/ renginys

Stovyklos dienų programa:

1 diena: Susipažinimas. Supažindinimas su meninės raiškos galimybėmis. Dienos kūrybinės dirbtuvės: kūrybiško mąstymo valanda, ritminė muzika (ritmika), scenos menas (scenarijaus kūrimas).

Pietūs.

Dienos kūrybinės dirbtuvės: meno raiška šokiu, mados dizainas ir technologijos (teatrinio kostiumo kūrimas), įvaizdžio formavimas ir šukuosenų dizainas (kaip kuriamas įvaizdis, jo sudedamosios dalys).

Dienos aptarimas.

2 diena: Dienos kūrybinės dirbtuvės: ritminė muzika (muzikos parinkimas teatralizuotam renginiui), scenos menas (trenažas ir etiudai).

Pietūs.

Ekskursija į Muzikos ir teatro muziejų. Edukacija „Jei aš būčiau scenografu…“

3 diena: Dienos kūrybinės dirbtuvės: ritminė muzika, scenos menas.

Pietūs.

Dienos kūrybinės dirbtuvės: mados dizainas ir technologijos (teatrinio kostiumo kūrimas), įvaizdžio formavimas (kaip įvaizdį keičia grimas).

Savirefleksija.

4 diena: Kūrybinės dirbtuvės: mados dizainas ir technologijos, įvaizdžio formavimas (kaip įvaizdį keičia šukuosena). Meninio renginio repeticija.

Pietūs.

Susitikimas su  Giedre Kilčiauskiene „Žvaigždės patarimai“. Repeticija. Savirefleksija

5 diena: Pasiruošimas renginiui: įvaizdis (grimas, šukuosenos, drabužiai).

Pietūs.

Renginys.

Stovyklos veiklų refleksija.

 

Stovyklos dalyviai gaus pažymėjimus.

Vietų rezervavimas tel.: 8(5)2191673; el.paštu: r.venckiene@mtf.viko.lt


Gegužės 21 d. 19 val., House of Puglu, Vilniaus g. 16 vyks Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto 3 kurso studenčių muzikinis spektaklis pagal Jean Anouilh pjesę „Orkestras“.

 

Režisierė – Brigita Dalgėdė.

Vaidina:

Konstantin Novopolskij,

Viktorija Jaševskaja,

Miglė Pivoriūnaitė,

Indrė Strolytė,

Ugnė Mikalajūnaitė,

Berta Mikalauskaitė,

Greta Nogobodytė.

 

Įėjimas laisvas

.