Informuojame, kad nuo 2017 m. kovo 22 d. iki 2017 m. balandžio 5 d. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priims papildomas paraiškas socialinei stipendijai gauti. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks

Valstybinio studijų fondo

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus

Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė

Tel. (8 5) 264 7153

El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt


Šokio pedagogikos studijų programos studentai, paskatinti dėstytojos Rasos Prokurotienės, prisijungė prie socialinio projekto taikai ir vienybei Žemėje „Apkabinkime Žemę“. Kovo 20 d. 12 val. kartu su Lietuvos, Graikijos, Kroatijos ir Islandijos šokėjais iš 458 įstaigų pašoko bendrą kompoziją „Šokis Žemei“. Studentai ne tik šoko, bet ir įtraukė mokyklų, kuriose atlieka pedagogines praktikas, mokinius.Kovo 18 dieną Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto atstovai dalyvavo Plungės kultūros centro organizuotame renginyje „#menoprofesijųgidas“.

Jo metu vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programų mugė, kurioje dėstytoja Silvija Grušnienė ir Kultūrinės veiklos vadybos studentė Evelina Šimkutė pristatė fakultete vykdomas 8 programas. Tuo pat metu vyko aukštųjų mokyklų atstovų vedami praktiniai užsiėmimai, Šokio pedagogikos antro kurso studentė Gerda Martinkutė visus norinčiuosius mokė Salsos šokio žingsnelių. Visą šį renginį vainikavo aukštųjų mokyklų studentų meniniai pasirodymai. Šukuosenų ir Įvaizdžio dizaino studijų programų studentai pristatė grafinę juodą-baltą kolekciją „Aplikacija“, prie kurios įgyvendinimo prisidėjo ir fakulteto dėstytojos Lolita Malinauskienė bei Silvija Grušnienė. Taip pat buvo pristatytas Populiariosios muzikos studijų programos studentų ir dėstytojų sukurtas filmukas apie įvairias Ritminės muzikos katedros veiklas. O pabaigoje visus renginio dalyvius maloniai nudžiugino dviejų Muzikinio teatro studijų programos studenčių – Miglės Pivoriūnaitės ir Mildos Rasilavičiūtės pasirodymas.


Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas, skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir valstybės remiamų paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestrą gauti prašymų-anketų priėmimą nuo 2017 m. kovo 13 d. iki 2017 m. balandžio 7 d. (iki 15:00 val.).

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2017 metų pavasario semestrą, turi pateikti elektroninius prašymus-anketas. Daugiau informacijos rasite čia.

 

Papildomą informaciją jums suteiks

Valstybinio studijų fondo

Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Drungilaitė

Tel. +370 5 2553 375, el. paštas egle.drungilaite@vsf.lt