Aprangos dizainas

Aprangos dizainas – studijų programos aprašas (pdf)

 

VALSTYBINIS KODAS 653W23001
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA APRANGOS DIZAINAS
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Mados dizaino profesinis bakalauras

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai
STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų
STUDIJUOJAMI DALYKAI :
Bendrieji koleginių studijų dalykai Specialybės kalba, Profesinė užsienio kalba, Žmogaus sauga ir ekologija, Autorinė teisė, Meno filosofija ir estetika ir kt.
Studijų krypties dalykai Mada ir kultūra, Kostiumo istorija, Kompiuterinė grafika, Vizualinė raiška 1, Kūrybinis projektas:1 Aprangos dizaino pradmenys, Vizualinė raiška 2, Dizaino medžiagos, Aprangos konstravimas, Aprangos technologijos pagrindai, Kūrybinis projektas:2 Aprangos kūrimas, Prezentacijų kūrimas, Kostiumo maketavimas, Originalios aprangos technologijos, Įvaizdžio formavimas, Kūrybinis projektas:3 Modelio kūrimas, Trikotažo meninis projektavimas, Kompiuterinis aprangos modeliavimas, Techninė dokumentacija, Kūrybinis projektas:4 Pramoninės kolekcijos kūrimas, Mados rinkodara ir komunikacija, Skaitmeninis mados dizainas ir fotografija, Kūrybinis projektas: Autorinės kolekcijos kūrimas:5 kūrybinė kolekcija, Verslo pagrindai, Aprangos inovacijos, Kūrybos prezentacija
Praktikos Dizaino pažintinė (4 kr.), Aprangos projektavimo (6 kr.), Modeliavimo (6 kr.), Kolekcijos projektavimo (6 kr.), Autorinės kolekcijos projektavimo (7 kr.), Baigiamoji kūrybinė  (6 kr.) praktikos.
Laisvai pasirenkamieji dalykai Galima rinktis iš visų fakultete siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

analizuoti mados pasaulio informaciją ir tendencijas bei prognozuoti mados kryptį;

kurti ir projektuoti individualius drabužius ir pramonines komercines drabužių

kolekcijas specialiomis kompiuterių programomis;

atlikti drabužių modelių konstruktyvius ir techninius projektus;

parinkti ir taikyti naujausias siuvinių gamybos technologijas;

atlikti drabužių kolekcijos gamybos priežiūrą;

kurti autorines kolekcijas iš įvairių medžiagų originaliai derinanti medžiagas gaminyje ir kolekcijoje;

atskleisti drabužių ir įvaizdžio vientisumą;

planuoti ir organizuoti darbą kuriant mados verslą.

BAIGĘS/-USI STUDIJAS GEBĖSI Kurti mados verslą;  įgyvendinti aprangos kolekcijų ar individualių drabužių modelių  projektus; įvairiomis meninės raiškos priemonėmis ir būdais vizualizuoti kūrybines idėjas.
KARJEROS GALIMYBĖS Galėsi dirbti individualaus kostiumo ar įvaizdžio kūrėju pramogų verslo organizacijose, aprangos dizaineriu-konsultantu firminėse parduotuvėse, dizaineriu konstruktoriumi gamybos ir paslaugų įmonėse, užsiimti individualia veikla.
STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ