Įvaizdžio dizainas

Įvaizdžio dizainas – studijų programos aprašas (pdf)

VALSTYBINIS KODAS 653W23007
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA ĮVAIZDŽIO DIZAINAS
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Mados dizaino profesinis bakalauras

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai (yra galimybė rinktis studijų tvarkaraštį, t.y. studijuoti darbo dienomis arba sesijomis)
STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų
STUDIJUOJAMI DALYKAI
Bendrieji  koleginių studijų dalykai Specialybės kalba, Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų), Filosofija, Profesinė komunikacija, Teisė
Studijų krypties dalykai Meno istorija, Informacinės technologijos ir kompiuterinė grafika, Piešimas, Grafinė raiška, Medžiagos ir faktūros, Mados piešinys ir istorija, Tautinis kostiumas ir etnokultūra, Kompozicija ir spalvotyra, Prezentacijų ir medijos menas, Koučingo pagrindai, Asociacijų teorija, XX a. mados istorija, Aksesuarai ir priedai, Kostiumo projektavimas, Šukuosenų modeliavimas ir technologijos, Makiažas, grimas ir nagų dizainas, Avalynės dizainas, Ekonomika ir verslas, Estetika, Įvaizdžio formavimas, Žmogaus sauga ir ekologija, Renginiai ir meniniai projektai, Marketingas ir reklama, Integruotas projektinis mokymas, Ekodizainas.
Praktikos Individualaus pažinimo (4 kr.), Aprangos projektavimo (6 kr.), Šukuosenų ir makiažo kūrimo (6 kr.), Garderobo formavimo (6 kr.), Verslo organizavimo

(3 kr.), Baigiamoji (6 kr.).

Laisvai pasirenkamieji dalykai Galima rinktis iš visų fakultete siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

vertinti mados tendencijas ir stilių;

valdyti meninės raiškos priemones;

bendrauti ir bendradarbiauti su klientais;

įvertinti kliento išorės duomenis ir jo poreikius bei konsultuoti įvaizdžio kūrimo ir stiliaus klausimais;

priimti sprendimus apibendrinęs kuriamas idėjas,

kurti ir derinti įvaizdžio komponentus;

įgyvendinti sukurtą įvaizdį, taikydamas dizaino komponentus ir principus; pristatyti sukurtą įvaizdį;

organizuoti ir valdyti kūrybinį procesą.

BAIGĘS/-USI STUDIJAS GEBĖSI Kurti klientų įvaizdį, įgyvendinti meninius projektus; pristatyti sukurtą įvaizdį klientui bei visuomenei.
KARJEROS GALIMYBĖS Galėsi dirbti įvaizdžio dizaineriu grožio industrijos įmonėse, meniniuose susivienijimuose ar projektuose, kultūros organizacijose (teatruose, kino studijose ir t.t.), reklamos agentūrose, prekybos centruose.
STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ.