Muzikinis teatras

Muzikinis teatras – studijų programos aprašas (pdf)

VALSTYBINIS KODAS 653W41002
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA MUZIKINIS TEATRAS
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Teatro profesinis bakalauras

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ

Nuolatinės studijos – 3,5 metų

STUDIJŲ APIMTIS 210 kreditų
STUDIJUOJAMI DALYKAI :
Bendrieji koleginių studijų dalykai Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų), Dalykinė komunikacija, Darbo ir civilinė sauga, Kultūros vadyba, Autorių gretutinės teisės
Studijų krypties dalykai Aktoriaus meistriškumas (Vaidyba, Sceninis judesys, Sceninė kalba), Muzikos kalba (Muzikos teorija ir solfedžio, Ritmika), Klasikiniai ir naujieji šokiai (Klasikinio šokio pagrindai, Klasikinis džiazo šokis, Šiuolaikinis šokis, Stepas), Teatro ir muzikos istorija (Teatro istorija, Muzikos istorija, Miuziklo istorija), Vokalas ir klavišiniai instrumentai (Solinis dainavimas, Ansamblinis dainavimas, Džiazinis dainavimas, Klavišiniai instrumentai).
Praktikos Mokomoji praktika (6 kr.); Sceninė praktika (18 kr.).
Laisvai pasirenkamieji dalykai Galima rinktis iš visų fakultete siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

rinkti, analizuoti ir argumentuotai interpretuoti su profesine veikla ir jos aplinka susijusią informaciją bei savarankiškai planuoti ir vykdyti profesinę veiklą;

analizuoti ir kritiškai vertinti viešosios kultūros reiškinius bei savo asmeninę veiklą ir jos galimybes muzikinio teatro repertuaro reikalavimų kontekste;

raštu ir žodžiu komunikuoti su interesantais, pristatyti savo profesines galimybes ir kūrybines idėjas, efektyviai dirbti komandoje su kitais atlikėjais;

skaityti, suvokti ir analizuoti literatūrinį ir muzikinį tekstą, išmanyti teatro, muzikos ir muzikinio teatro raidos etapus ir jiems būdingas stilistines ir žanrines ypatybes;

valdyti aktorinės, vokalinės ir choreografinės raiškos instrumentus, efektyviai sąveikauti su kitais atlikėjais kaip solistui ir ansamblio nariui, tikslingai panaudoti žinias, praktinius įgūdžius ir technines priemones savarankiškam meninės medžiagos rengimui;

kurti ir realizuoti individualią meninę koncepciją konkretaus meninio konteksto ribose;

operatyviai ir efektyviai reaguoti į meninio sprendimo pokyčius, situaciją scenoje bei viešai atlikti vaidmenį tinkamai valdant kūną ir emocijas scenoje.

BAIGĘS/-USI STUDIJAS GEBĖSI Profesionaliai vaidinti, dainuoti ir šokti, analizuoti ir interpretuoti muzikos, dramos, choreografijos kūrinius;

parengti ir atlikti teatralizuotų koncertų, pramoginių programų ansamblinius bei solo numerius;

parengti vaidmenis muzikinio teatro pastatymams.

KARJEROS GALIMYBĖS Galėsi plėtoti individualią aktoriaus ir/ar dainininko karjerą; kurti ir atlikti vaidmenis dramos ir muzikiniuose spektakliuose, projektinėse teatro bei pramoginės programos trupėse, televizijos programose.
STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ