Šukuosenų dizainas

Šukuosenų dizainas – studijų programos aprašas (pdf)

VALSTYBINIS KODAS 653W23002
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA ŠUKUOSENŲ DIZAINAS
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Mados dizaino profesinis bakalauras

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai (yra galimybė rinktis studijų tvarkaraštį, t.y. studijuoti darbo dienomis arba sesijomis)
STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų
STUDIJUOJAMI DALYKAI
Bendrieji  koleginių studijų dalykai Specialybės kalba, Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų), Filosofija, Profesinė komunikacija
Studijų krypties dalykai Kosmetinė chemija, Žmogaus sauga ir ekologija, Šukuosenų ir meno istorija, Plaukų tyrimo metodika, Kirpyklos įranga, Plaukų struktūros keitimo metodai, Informacinės technologijos ir kompiuterinė grafika, Žmogaus plastinė anatomija, Piešimas, Spalvotyra, Kompozicija, Architektonikos pagrindai, Techninis modeliavimas, Estetika, Stilius ir mada,Verslo ekonomika ir vadyba, Įvaizdžio formavimas, Makiažas ir grimas, Sceninių šukuosenų dizainas, Pastižo gaminių dizainas, Rinkodara, Teisė.
Praktikos Plaukų struktūros keitimo (6 kr.), Kirpimų konstravimo (6 kr.), Šukuosenų modeliavimo (15 kr.), Baigiamoji (6kr.).
Laisvai pasirenkamieji dalykai Galima rinktis iš visų fakultete siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

generuoti meninę idėją, taikyti dizaino principus ir meninės raiškos priemones kūrybiniame procese;

taikyti kūrybinius sprendimus projektuojant scenines šukuosenas ir pastižo gaminius;

įvertinti užsakovo poreikius, nustatyti jo socialinius ir fizinius duomenis, parinkti darbo priemones šukuosenai kurti;

taikyti šukuosenų modeliavimo būdus ir technologines naujoves, priemones;

sukurti saugią darbo aplinką ir naudoti saugius darbo metodus;

įvertinti šukuosenų mados naujoves;

kurti šukuosenų dizaino projektus;

derinti kūrybinius sprendimus ir technologinius procesus;

kūrybingai įgyvendinti ir visuomenei pristatyti sukurtą šukuosenų dizaino projektą

analizuoti verslo vystymo, teisinius ir apskaitos ypatumus, prognozuoti kūrybinio verslo rezultatus.

BAIGĘS/-USI STUDIJAS GEBĖSI organizuoti kirpyklos verslą; panaudojant naujausias dažymo, kirpimo konstravimo technologijas kurti šukuosenas bei naujas plaukų tvarkymo technikas; gaminti pastižo gaminius ir juos pritaikyti šukuosenose.
KARJEROS GALIMYBĖS Galėsi dirbti šukuosenų dizaineriu teatruose, televizijoje, kino ir fotografijos studijose, kultūros renginių organizavimo įstaigose, reklamos agentūrose, pastižo gaminių salonuose, grožio salonuose, specialybės mokymo institucijose.
STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ