Aprangos gamybos katedra kartu su Utenos kolegijos Aprangos dizaino ir technologijos studijų programos komiteto pirmininke dr. Vaida Bartkute-Norkūniene pakvietė dėstytojus dalyvauti Apskritojo stalo diskusijoje „Aprangos gamybos specialistų rengimo perspektyvos“. Diskusija vyko Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete. Renginyje dalyvavo Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė Eugenija Strazdienė, Aprangos gamybos katedros   bei Utenos kolegijos dėstytojai.

Diskusijos metu buvo aptarti studijų programų, skirtų aprangos gamybos sričiai reikalingų specialistų rengimui, ypatumai, sunkumai ir subtilybes. Pokalbio metu daug dėmesio buvo skirta Aprangos dizaino studijų programai, jos rengimui bei realizavimo galimybėms. Turiningos diskusijos rezultatas – pasirašyta  bendradarbiavimo sutartis.

IMG_7560

IMG_7546