Vilniaus kolegija 2019 m. vasario mėnesį baigė vykdyti Interreg Baltic Sea Region programos finansuojamą projektą R006 „Smart and Safe Work Wear SWW“ (Išmani ir saugi darbo apranga) www.centria.fi/SWW. Baigiamajam projekto renginiui projekto partneriai susitiko 2019 m. vasario  5 d. Laplandijos universitete. Konferencijos metu buvo susumuoti ir įvertinti per tris metus (2016 – 2019) atlikti darbai bei pasiekti rezultatai, pasidžiaugta nuoširdžiu ir vaisingu bendradarbiavimu. Vilniaus kolegija tyrimus atliko ir cheminės apsaugos kostiumų prototipus kūrė kartu su Tauragės įmone UAB „Ansell Protective Solutions Lithuania“, o pagamintų prototipų kokybinį vertinimą atliko tikslinė vartotojų grupė – Tauragės priešgaisrinės tarnybos ugniagesiai. Projekto įgyvendinimo metu  Vilniaus kolegijos bazė pasipildė technine ir programine įranga už 42 tūkst. eurų (3D skeneris Artec Eva kartu ir skenuotų vaizdų apdorojimo programa Artec Studio, specializuotas aprangos 2D ir 3D projektavimo programinis paketas Modaris Fit 3D kartu su Kaledo Style programa, procesų virtualizavimo programa FlexSim ir cheminės apsaugos kostiumo pavyzdys kartu su pilna kvėpavimo įranga), kurie bus naudojami tolimesniems moksliniams tyrimams.

Projekto SWW darbo pakete WP2 (vykdytojai: Mados dizaino katedros dėstytojos dr. Eugenija Strazdienė ir Violeta Bytautaitė) buvo tobulinama jau esamo cheminės apsaugos kostiumo CPC konstrukcija, ją individualizuojant žmogaus kūno su pilna kvėpavimo įranga 3D skenuotų duomenų pagrindu. Virtualiam 3D aprangos projektavimui naudotas Modaris 3D Fit programinis paketas ir Artec Eva 3D skeneris kartu su Artec Studio vaizdų apdorojimo programa. Įmonėje UAB Ansell Protective Solutions Lithuania buvo pagaminti du patobulinto CPC kostiumo prototipai.

Projekto SWW darbo pakete WP3 (vykdytojai: Mados dizaino katedros dėstytojos dr. Eugenija Strazdienė ir Violeta Bytautaitė bei Elektrotechnikos katedros dėstytojai dr. Antoni Kozič ir Paulius Šakalys) sukurti trys išmanūs įrenginiai, kurie buvo integruoti į CPC kostiumą. Pirmasis – po CPC kostiumu dėvima liemenė, kuriai išmanumą suteikia šeši jutikliai: aplinkos ir žmogaus kūno paviršaus temperatūros, drėgmės, slėgio, judesio bei pulso. Išmanumo esmė – žmogaus, dėvinčio CPC kostiumą su šalmu ir pilna kvėpavimo įranga, fiziologinių parametrų kontrolė realiu laiku ir informacijos perdavimas nuotoliniam centrui apie gręsiantį pavojų jo sveikatai, pvz., šiluminio smūgio grėsmę. Antrasis išmanusis įtaisas – belaidė komunikavimo sistema radijo ryšio pagrindu tarp porininkų, einančių į cheminio įvykio židinį. Sistemos suaktyvinimui į CPC kostiumą integruotas P-T-P mygtukas. Trečiasis įtaisas – aplinkos paviršių temperatūrą stebintis ir signalizuojantis jutiklis, veikiantis lazerio spindulio pagrindu. Jis integruotas į CPC kostiumo rankovę.

Vykdant SWW projekto darbo paketą WP4 išmaniosios liemenės gamyba suprojektuota Lean procesų valdymo pagrindu, išvengiant „butelio kakliuko“  ir optimizuojant darbuotojų paskirstymą gamybos linijoje. Tam naudota gamybos ir valdymo procesų virtualizavimo programa  FlexSim, leidžianti įmonės veiklas stebėti realu laiku. Projekto tyrimų rezultatai ir sukurti prototipai pristatyti septyniose tarptautinėse konferencijose žodiniuose pranešimuose:

 • 2017 m. rugsėjo 28-30 d. tarptautinėje konferencijoje „4D Designing Development Developing Design“, Kaune Santakos slėnyje, kurią organizavo KTU Dizaino centras kartu su Politecnico di Milano Dizaino katedra;
 • 2017 m. spalio 16 – 18 d. tarptautinėje konferencijoje ITMC 2017 „Intelligent Textiles and Mass Customization“, kurią organizavo Gento universitetas, Belgija;
 • 2018 m. vasario 9-12 d. tarptautinėje FTC 2018  „Functional Textiles and Clothing“ konferencijoje, kurią organizavo Indijos technologijų institutas Naujajame Delyje, Indija;
 • 2018 m. birželio 12-14 d. tarptautinėje USA Fiber Society konferencijoje „Fibers and Textiles for Value Creation in Connected Industries“, organizuotoje kartu su Japonijos  Society of Fiber Science and Technology Tokijuje, Japonija;
 • 2018 m. birželio 20-22 d. AUTEX 2018 pasaulinėje tekstilės universitetų konferencijoje „Leading Edge Technologies and Trends in Textiles“ Stambule, Turkijoje;
 • 2018 m. spalio 18 d. tarptautinėje konferencijoje „Sumanios gamybos technologijos aprangos ir tekstilės sektoriuje“ LITEXPO rūmuose „Baltic Fashion & Textile Vilnius 2018“ parodoje, Lietuvoje;
 • 2019 m. vasario 5 d. baigiamojoje tarptautinėje konferencijoje “Smart and Safe Work Wear” Laplandijos universitete, Suomijoje.

Sukurti cheminės apsaugos kostiumų bei išmaniųjų aprangos elementų prototipai ir jų veikimo principas pademonstruotas keturių tarptautinių parodų stenduose:

 • 2018 m. balandžio 24-26 d. tarptautinėje specializuotoje parodoje SAWO 2018 „Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment“ Poznanėje, Lenkija;
 • 2018 m. rugsėjo  24-26 d. tarptautinė specializuotoje parodoje EuroSafety 2018 „Safety Industry and Risk Management“ Tamperėje, Suomija;
 • 2018 m. spalio  18-20 d. tarptautinėje specializuotoje mados ir tekstilės verslo parodoje  „Baltic Fashion & Textiles 2018” Vilniuje, Lietuva;
 • 2018 m. lapkričio 7 – 9 d. tarptautinėje parodoje Instrutec 2018 „Production Development, Production Engineering, Tooling, Subcontracting and Maintenance“ Taline, Estija.

Projekto dalyviai, siekdami sėkmingo užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo savo žinias ir gebėjimus tobulino pasaulinėse parodose:

 • 2017 m. gegužės 9-10 d. „Techtextil/Tecxprocess 2017“ Frankfurte, Vokietija;
 • 2017 m. spalio 17 – 20 d. parodoje „A+A“ bei 35-tame tarptautiniame kongrese „Occupational Safety and Health“ Diuseldorfe, Vokietijoje.

Taip pat Vilniaus kolegijos dėstytojai dalyvavo programinės įrangos kompanijų Lectra, FlexSim ir Artec mokymuose bei tarptautiniuose seminaruose:

 • 2016 m. rugpjūčio 25-26 d. „3D Bodyscanning Techniques, Methodology, Analysis and Application“ Lodzės pluoštų institute, Lenkijoje;
 • 2017 m. kovo 16 d. “Supply Chain Management” Rygos technikos universitete, Latvijoje;
 • 2017 m. lapkričio 22 d. tarptautinėje PPE 2017 konferencijoje „The European Lead Market for Protective Textiles and Clothing Smart Wearable Systems, Sustainability & Digitisation: Future Directions for PPE Innovation“ Briuselyje, Belgijoje;
 • 2018 m. kovo 26 d. „Supply Chain Analysis and Simulation“ Taline, Estijoje.

Vilniaus kolegijos veikla, vykdant Interreg Baltic Sea Region programos projektą R006 „Smart and Safe Work Wear SWW“ Lietuvos verslo aplinkai pristatyta „Verslo žinių“ (2018m. lapkričio 16 d.) straipsnyje  „SWW projektas atspindi naujausias darbo aprangos tendencijas“, o Lietuvos visuomenė su pasiektais rezultatais supažindinama kasmetiniame ir didžiausias Baltijos regione moderniųjų technologijų ir verslumo renginyje #Switch!

Vilniaus kolegija

This slideshow requires JavaScript.