Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja, lektorė Nomeda Sindaravičienė balandžio 23-26 dienomis buvo išvykusi dėstymo vizito į Vokietijos Ludwigshafen‘o am Rhein ( Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen) aukštąją mokyklą. Vizito metu katedros vedėja bakalauro ir magistro socialinio darbo ir slaugos studijų krypties studentams skaitė paskaitas temomis ,,Estetinis ir sociokultūrinis švietimas – reikšmė ir perspektyvos socialiniam darbui Lietuvoje’’ ir „Pabėgėliai ir migracija Lietuvoje bei iššūkiai socialiniam darbui“. Kartu su studentais buvo aptariami aktualūs klausimai: pabėgėlių integracija ir migracijos problemos sprendimas. Taip pat buvo aptarti Lietuvos ir Vokietijos sociokultūrinio švietimo tapatumai ir skirtumai.