Pranešimas Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultete tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Darnaus vystymosi aspektai: teorija ir praktika“.