3D skenavimo ir individualizuotos aprangos erdvinio projektavimo integracijos tyrimas (09.3.3-LMT-K-712-09-0097)

Vilniaus kolegija vykdo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektą 3D SKENAVIMO IR INDIVIDUALIZUOTOS APRANGOS ERDVINIO PROJEKTAVIMO INTEGRACIJOS TYRIMAS (09.3.3-LMT-K-712-09-0097).

Praktikos vadovė: dr. Eugenija Strazdienė

Projekto trukmė: 2018 m. liepos 2 d. – rugpjūčio 31 d.

Mokslinė vasaros praktika finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

https://mtf.viko.lt/studentu-moksline-vasaros-praktika-menu-ir-kurybiniu-technologiju-fakultete/