2017 m. lapkričio 8 d. posėdyje Fakulteto taryba išrinko narius į Vilniaus kolegijos Akademinę tarybą. Menų ir kūrybinių technologijų fakultetą atstovaus fakulteto dekanė prof. dr. Birutė Žygaitienė, Fakulteto tarybos pirmininkė lekt. Vita Sasnauskienė ir lekt. Silvija Grušnienė.