Sveikiname prisijungus prie MTF studentų komandos!
Lauksime Jūsų Rugsėjo 14 d. Susitikimo metu susipažinsite su dėstytojais, katedrų vedėjais ir administracijos darbuotojais.
Linkime žingeidžių mokslo metų!