Birželio 28 dieną Menų ir kūrybinių technologijų fakultete įvyko diplomų įteikimo šventė. Kultūrinės veiklos vadybos, Mados dizaino, Įvaizdžio dizaino, Šukuosenų dizaino, Šokio pedagogikos bei Populiariosios muzikos studijų programas sėkmingai baigė ir įgijo profesinio bakalauro diplomus 110  absolventų. Su pagyrimu studijas baigė 9 studentai. Keturi iš jų Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos absolventai – Domantė Dovidonytė, Jovita Gudvalytė, Greta Sadauskaitė, Ernesta Žaromskytė, dar keturi Šokio pedagogikos – Jurinta Bartaševičiūtė, Dovilė Ramšaitė, Laura Tuomaitė, Vaida Vaitkevičiūtė ir viena – Dovilė Šiškutė – Mados dizaino studijų programos absolventė.

Gausiai susirinkusius iškilmių svečius pasveikino fakulteto administracija – dekanė dr. Birutė Žygaitienė, prodekanas dr. Andrius Juškys, katedrų vedėjos: Nomeda Sindaravičienė, Gražina Skripkienė, Vita Sasnauskienė, bei Įvaizdžio ir Šukuosenų dizaino studijų programų pirmininkė Silvija Grušnienė. Puikiais muzikiniais numeriais šventės dalyvius pasveikino Muzikinio teatro studijų programos pirmo kurso studentė Salvija Tumalavičiūtė. Scenos meno katedros lektorius Audrius Rubežius su  dukra Justa, Muzikinio teatro studijų programos studente, atliko ilgamečio fakulteto dėstytojo, žinomo kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus sukurtą Vilniaus kolegijos himną.

Mieli absolventai, nuoširdžiai džiaugiamės Jūsų pasiekimais ir linkime geros kloties tolimesniame gyvenimo kelyje!

This slideshow requires JavaScript.