Š. m. balandžio 25 d. 16.00 val. Menų ir kūrybinių technologijų fakultete Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos 25 metų jubiliejaus proga Atvirojoje salėje įvyko šviesios atminties ilgametės dėstytojos, šios studijų programos įkūrėjos Angelės Paulavičiūtės vardo iškilmingas suteikimas 130 auditorijai bei susitikimas su buvusiais dėstytojais. Iškilmingame renginyje dalyvavo Angelės Paulavičiūtės vyresnysis brolis Vytautas Paulaitis su sūnumi, buvę dėstytojai – Laima Liutkuvienė, Irena Butautienė, Rūta Skudienė, Jonas Vaitiekaitis, Ričardas Songaila,  dr. Regina Paliulytė, Alvyda Čepaitytė. Renginyje taip pat dalyvavo Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos studentai, dėstytojai bei administracijos atstovai.

Šiltos susitikimo akimirkos užfiksuotos nuotraukose…