Žymi Latvijos džiazo dainininkė ir Jazepo Vituolo muzikos akademijos profesorė INGA BERZINA sėkmingai dalinasi savo patirtimi su Populiariosios muzikos ir Muzikinio teatro studijų programų studentais bei dėstytojais. Studentai ne tik praktiškai išbando įvairius vokalinės improvizacijos metodus, bet ir susipažįsta su skirtingomis vokalo technikomis. Profesorė studentus konsultuoja tiek grupinėse kūrybinėse dirbtuvėse, tiek individualiose meistriškumo pamokose. Šią mokymų savaitę vainikuos Populiariosios muzikos studijų programos studentų koncertas, kuris įvyks spalio 5 d. 12.00 val. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Atvirojoje salėje.

Profesorės Ingos Berzinos vizitas iš dalies finansuojamas pagal Paramos užsieniečiams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, programą.