Siekiant kryptingai vystyti tarptautiškumo lygmenį bei motyvuoti studentus, nuolat į Menų ir kūrybinių technologijų fakultetą kviečiame žinomus pedagogus. Šįkart lapkričio 22-26 dienomis fakultete lankėsi dirigentas, profesorius, dokumentinių filmų prodiuseris ir kūrėjas, daugelio klasikinės muzikos festivalių meno vadovas, operos kompanijos „Coin_du_Roi“ įkūrėjas dr. Cristian Frattima iš Italijos.

Dr. Cristian Frattima – vienas ryškiausių jaunosios kartos muzikų, būdamas tarptautinio lygmens orkestrų dirigentu, turintis ne tik teatrinės meninės patirties, bet ir kultūros ekonomikos išsilavinimą, dėstantis menų vadybos bei rinkodaros dalykus. Profesionalus muzikas, teatro vadybininkas ir kultūros ekonomikos specialistas – itin retas derinys, juolab, kad dr. Cristian Frattima, kalbantis net septyniomis kalbomis, yra tobulai įvaldęs ir lietuvių šnekamąją kalbą. Pripažintas menininkas dėstymo savaitės metu susitiko su Muzikinio teatro ir Kultūrinės veiklos vadybos studijų programų studentais. Dėstymo metodologiją sudarė paskaitos, grupiniai darbai bei diskusija apie Lietuvos ir Italijos kultūrinius ryšius, kultūros ekonomiką, diplomatiją bei jos atliekamas funkcijas, scenos menų vadybą*, operos teatrų istoriją ir scenos menų lyderio kultūrines ir ekonomines pastangas.

Studentai liko apžavėti, nes profesoriaus, turinčio universalų išsilavinimą, tiek kultūros ekonomikos, tiek muzikos atlikimo srityse bei mokslinę-pedagoginę akademinę patirtį, paskaitos yra ypač naudingos, tiesiogiai siejasi su muzikos ir/ar teatro meno atlikimu ir vadyba. Dėstytoją kuravo ir tolimesnes bendradarbiavimo galimybes aptarė Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto prodekanas Andrius Guoba. Net neabejojame, kad ši patirtis ir suteiktos žinios buvo neįkainojamos.