2019 m. gruodžio 16 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto praktikų centro vadovė, Mados dizaino katedros lektorė Gražina Skripkienė lankėsi Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciniame centre, kur  pravedė kūrybines dirbtuves intelekto sutrikimų ir kitų negalių turintiems vaikams. Su mokytojos Vidos Abromaitienės bei mūsų dėstytojos pagalba mokiniai kūrė ir gamino kalėdinius suvenyrus, kuriais ketino papuošti savo klasę arba juos dovanoti artimiesiems. Smagu buvo stebėti vaikus, gebančius nuoširdžiai džiaugtis tiek pačiu darbo procesu, tiek ir rezultatais, kokie jie bebūtų.

Po kūrybinių dirbtuvių  G. Skripkienė  susipažino su mokyklos aplinka ir vykdoma veikla. Pasikalbėjus su  šio centro ugdymo skyriaus vedėja, laikinai vykdančia direktoriaus pareigas Violeta Klimiene, paaiškėjo, kad Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcinis centras bei Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas turi bendrų siekių, idėjų vykdant įvairius socialinius meninius projektus ar veiklas, todėl buvo nuspręsta pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.