Jo metu išgirsite Muzikinio teatro studijų programos studentų atliekamus įvairių žanrų vokalinius kūrinius bei būsite supažindinti su literatūra apie muzikinį teatrą, natomis bei elektroniniais ištekliais.

MZ16 ir MZ17 grupių studentai

Pianistai: Nijolė Baranauskaitė-Matukonienė, Ina Kononova, Paulius Zdanavičius, Audrius Rubežius

Solinio dainavimo dėstytojai: Eglė Juozapaitienė, Dalia Babilaitė-Abarė, Audrius Rubežius, Algirdas Bagdonavičius

Scenos meno katedros vedėja: Monika Valkūnaitė

Bibliotekos vedėja: Virginija Pleskienė

Renginio vieta: Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto biblioteka