2018 m. rugsėjo 13 d. Mados dizaino katedros dėstytoja dr. Eugenija Strazdienė dalyvavo COST Academy suorganizuotame lyderystės seminare (Leadership Workshop). COST (European Cooperation in Science and Technology) – tai ES finansuojama programa, leidžianti mokslininkams kurti ir plėsti tarpdisciplininius mokslinių tyrimų tinklus Europoje ir už jos ribų bei teikianti lėšas konferencijoms, seminarams, trumpiems moksliniams mainams ir kitoms tinklų veikloms organizuoti įvairiausiomis mokslo temomis. Taip kuriamos atviros erdvės, kuriose tyrėjai gali auginti idėjas, atskleisdami savo mokslinį potencialą kolegoms ir visuomenei. Lyderystės seminare dalyvavo ir pranešimą skaitė asociacijos COST direktorius dr. Ronald de Bruin, kuris taip pat yra ir “Twenty-First Century Leadership for EU Institutions” knygos autorius.

Vilniaus kolegija dalyvauja 2018 metais patvirtintoje COST veikloje CA17107 „Europos tinklas, jungiantis išmaniosios tekstilės srities tyrimus ir inovacijas“ (European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles ConText). Pažangi tekstilė yra funkcinė medžiaga, kuri aktyviai sąveikauja su aplinka, t. y. reaguoja ir aktyviai prisitaiko prie aplinkos pokyčių. Ji tampa būtina visose žmogaus gyvenimo srityse, ypatingai sveikatos ir medicinos, automobilių ir aeronautikos, asmeninės apsaugos priemonių, sporto, pastatų bei interjero dizaine ir pan.