Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas šiais metais ir vėl prisijungė prie Europos atliekų mažinimo savaitės renginių. Atliekų mažinimo prevencija – vienas svarbiausių Europoje keliamų aplinkosauginių tikslų, o vienas pagrindinių uždavinių – ugdyti žmonių atsakingumą už savo veiksmus.

Kolegijos bendruomenė lapkričio 18-22 dienomis vykdė įvairius renginius, skirtus ugdyti visuomenės sąmoningumą tvaraus išteklių naudojimo ir atliekų tvarkymo klausimais. Mados dizaino katedros dėstytojai kvietė sužinoti apie tekstilės atliekas ir kitas antrines žaliavas, jų rūšiavimą ir perdirbimą, greitąją ir tvariąją madą, renginių metu vyko edukacinės-kūrybinės dirbtuvės mokiniams, parodos. Visą Europos atliekų mažinimo savaitę fakultete šurmuliavo mokiniai ir mokytojai, socialiniai partneriai.

Mados dizaino katedros vedėja Silvija Grušnienė ir dėstytojos dr. Inga Kepalienė, Raminta Kalvaitienė, Gražina Skripkienė, Jolita Raupelienė, Ramutė Puodžiukynienė ir Asta Kisieliūtė bei Mados technologijų ir verslo studijų programos studentė Gabrielė Garbaliauskienė atliko švietėjišką veiklą: paskaitų, kūrybinių dirbtuvių bei tvarios mados kolekcijų pristatymų metu akcentavo, kaip svarbu panaudoti nereikalingą tekstilę, kiek daug yra galimybių „prikelti daiktus antram gyvenimui“.

Į Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto siūlomas veiklas aktyviai įsijungė fakulteto partneriai – Vilniaus Šv. Juozapo mokyklos bendruomenė dalyvavo edukacinėse kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu sužinojo apie tekstilės atliekų ir kitų antrinių žaliavų pakartotinio panaudojimo galimybes. 5-7 klasių mokiniai su socialine pedagoge Donalda Bučinskiene noriai prisidėjo renkant sulūžusius skėčius, iš kurių nebenaudojamo audinio šuniukams pasiuvo apsiaustus nuo lietaus, o iš nebedėvimų megztinių pagamino guolius.

Mados technologijų ir verslo studijų programos studentė Gabrielė Garbaliauskienė Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „Gabijėlė“, o lektorė Asta Kisieliūtė lopšelyje-darželyje ,,Eglutė‘‘ organizavo edukacinę-praktinę veiklą, kurios metu vaikai kalbėjosi apie sąmoningą vartojimą, kokiais būdais galima panaudoti nebereikalingą tekstilę: pasigaminti žaisliukus, kalėdinius papuošimus, drabužėlius lėlėms.

Fakultete atidaryta dėvėtų ar naujų drabužių, aksesuarų mainų zona „Atiduotuvės – pasiimtuvės“. Ši akcija skatina pasidalinti, nepirkti naujų drabužių tokiu būdu mažinant susidarančių tekstilės atliekų kiekį.

Ekologinio sąmoningumo ugdymo(si) temos buvo aktualios ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ugdytiniams, studentams ir pedagogams.