2019 m. viešą konkursą eiti dėstytojo pareigas MTF  pirmajai kadencijai laimėjo:

  1. Richardas Banys – Ritminės muzikos katedroje;
  2. Violeta Bytautaitė – Mados dizaino katedroje;
  3. Erika Vizbaraitė-Vaičiulienė – Scenos meno katedroje;
  4. Nomeda Sindaravičienė – Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedroje.

Antrajai kadencijai (neterminuotai) laimėjo:

  1. Asta Kisieliūtė – Mados dizaino katedroje.

 

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė

dr. Birutė Žygaitienė 2019 m. birželio 7 d.