Menų ir kūrybinių technologijų fakultete gruodžio 6-7 dienomis pagal Erasmus+ mainų programą dėstymo vizitui atvyko dėstytojų delegacija iš Rezeknės Technologijų akademijos (Rezekne Academy of Technologies) Latvijoje. Dizaino studijų programų lektorės: Diana Apele, Silvija Mezinska, Aina Strode ir Ilze Bodza vizito metu pristatė savo instituciją, dalinosi dėstymo patirtimis su Mados dizaino katedros dėstytojais, skaitė paskaitas Mados dizaino, Įvaizdžio dizaino bei Mados technologijų ir verslo studijų programų studentams.

Studentai įsitraukė į kūrybinę paskaitų tematiką – „Graphic design development process for art catalogs“, „Design thinking from idea to result“, o ypač domėjosi paskaita „Research activity of students in the application of laser processing and 3D printing technologies in textile fabrics“ apie naujas lazerio panaudojimo galimybes. Pristatyti studentų darbų pavyzdžiai bei technologinės ypatybės paskatino tiek Mados dizaino katedros dėstytojus, tiek studentus  naujiems  iššūkiams įgyvendinant įvairius kūrybinius projektus.

Lektorius iš Latvijos Janis Mezinskis kartu su Mados dizaino katedros vedėja Silvija Grušniene ir praktikų centro vadove Gražina Skripkiene aptarė būsimus tarptautinius projektus, kuriuos kuruoja Rezeknės Technologijų akademija ir galimą fakulteto tiek dėstytojų, tiek studentų įsitraukimą į juos. Fakulteto Erasmus+ mainų programos koordinatorė Erika Gudienė kartu su Rezeknės Technologijų akademijos Erasmus+ mainų programos koordinatore Ilze Bodza diskutavo apie tarptautiškumo vystymą institucijose, iššūkius, su kuriais susiduria tarptautiniai studentai, dalinosi gerosiomis patirtimis.

Vizito metu kolegos iš Rezeknės ne tik pratęsė pažintį su fakultetu, Mados dizaino katedroje vykdomomis studijų programomis, dalinosi profesinės veiklos patirtimis, bet kartu su MTF dekane dr. Birute Žygaitiene numatė tolimesnes gražios partnerystės bendradarbiavimo gaires.

This slideshow requires JavaScript.