Rugsėjo 3 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakultete įvyko Mokslo metų pradžios šventė. Kaip džiugu, kad susirinko ne tik gausus būrys šiemet įstojusių pirmakursių, bet ir būrys visų studijų programų studentų bei fakulteto administracija ir dėstytojai. Šventės pradžioje visus pasveikino fakulteto dekanė dr. Birutė Žygaitienė. Pirmakursiams prisistatė bei šventinius žodžius tarė Studijų skyriaus vedėja Evita Kryževičienė, Studijų organizavimo skyriaus vedėja Alma Kniežienė, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja Nomeda Sindaravičienė, Ritminės muzikos katedros vedėja Vita Sasnauskienė, Mados dizaino katedros vedėja Silvija Grušnienė ir Scenos meno katedros vedėja Monika Valkūnaitė. Žinoma, fakultete skambėjo ir muzikinis sveikinimas. Jį atliko Populiariosios muzikos studijų programos studentas Domantas Rolis, o Muzikinio teatro studijų programos antro kurso studentės Salvija Tumalavičiūtė ir Austė Sidaugaitė sugiedojo Vilniaus kolegijos himną.

Nuoširdžiai sveikiname Menų ir kūrybinių technologijų bendruomenę su naujų mokslo metų pradžia!