Ugdymo plėtotės centras 2016 m. kovo 30 d. organizavo tiesioginę internetinę vaizdo transliaciją „Šokio ugdymo iššūkiai ir perspektyvos“, skirtą pristatyti šokio ugdymo turinio kaitos tendencijas. Šokio pedagogikos studijų programos lektorė Rasa Prokurotienė buvo pakviesta diskutuoti apie pamokos kokybę ir pasidalyti gerąja patirtimi.

Rasa