Rugsėjo 11 d. fakulteto dekanė Birutė Žygaitienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su viešąja įstaiga „Vilnius JJAZZ Ensemble“, atstovaujama direktoriaus Jievaro Jasinskio. Bendros meninės veiklos plėtojamos su Ritminės muzikos katedra, kurios vedėjas Pranas Kentra jau repetuoja ir ruošia autorinę programą su šiuo profesionalių džiazo atlikėjų orkestru.

Šalys sutarė bendradarbiauti dalijantis patirtimi, žiniomis bei informacija studentų praktinio parengimo srityje ir vystyti bendras menines veiklas.