Kovo 21 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakultete „Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje vadovė ir KULTŪRA paprogramės koordinatorė Kamilė Čelutkaitė fakulteto studentams ir dėstytojams vedė paskaitą, kurios metu bendrais bruožais pristatyta ES kultūros politika, ES programos „Kūrybiška Europa“ kvietimai projektų finansavimui gauti, kūrėjų mobilumo programa „Culture Moves Europe“, programos „Europos Horizontas“ kvietimai kultūrai, pasidalinta sėkmingai vykdomų Lietuvos pareiškėjų projektais bei patarimais, į ką rekomenduojama atkreipti dėmesį svarstant dalyvavimą kvietimuose ir pildant paraiškas.

ES programos „Kūrybiška Europa“ biuras Lietuvoje – tai informacinis ir konsultacinis programos „Kūrybiška Europa“ padalinys Lietuvoje. „Kūrybiška Europa 2021–2027“ yra Europos Sąjungos programa, skirta remti Europos kiną, televiziją, žiniasklaidą, architektūrą, muziką, vizualiuosius menus, literatūrą, scenos menus, paveldą bei kitas kultūros sritis. Pagrindinė šio biuro funkcija – skleisti informaciją apie ES programą „Kūrybiška Europa“, padėti Lietuvos kultūros organizacijoms teikti ir užpildyti paraiškas programos kvietimams bei padėti rasti užsienio partnerius.