2020 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įvyko pianistės, kompozitorės Kirke Karja (Estija) paskaita „Šiuolaikinės akademinės muzikos kompozicijos technikų taikymas džiazo muzikos komponavime ir improvizacijoje“ („How to integrate composition tools from contemporary classical music in Jazz music composition and improvisation“), kurioje susipažinti su šiuolaikinėmis kompozicijos technikomis turėjo galimybę Populiariosios muzikos studijų programos studentai ir dėstytojai. Dėkojame Ritminės muzikos katedros docentui Liudui Mockūnui už organizuotas tobulinimosi galimybes.