Balandžio 24 d. Raseinių meno mokykloje Ritminės muzikos katedros lektorius Pranas Kentra vedė seminarą „Ritmo subdivizijų pojūtis: jo lavinimas bei reikšmė muzikiniame frazavime“. Seminaro tikslas – parodyti mokinių ritmo pojūčio ugdymo galimybes per muzikos pamokas ir nepamokinius užsiėmimus, atskleisti ritmo pojautos svarbą muzikiname ugdyme. Seminare dalyvavo bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų muzikos mokytojai. Po seminaro įvyko Prano Kentros Jazz trio koncertas mokyklos mokiniams, jų tėveliams bei mokytojams.