Gruodžio 5 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto prodekanas Andrius Juškys dalyvavo Šiaurės/Baltijos šalių Norplus tinklo „Act in Art“ partnerių susitikime, kuriame buvo aptariami tinklo plėtros planai, dėstytojų ir studentų tarptautinio mobilumo galimybės. Kaip ir kiekvienais metais, 2020 m. balandžio 23 – 27 dienomis „Act in Art“ tinklas Taline (Estija) organizuos studentų ir dėstytojų kūrybinę stovyklą, kurios tema „Menas ir tvari plėtra“. Kūrybinėje stovykloje studentai ne tik dirbs tarptautinėse komandose, dalyvaus paskaitose ir kūrybinėse dirbtuvėse apie socialinę atsakomybę, meno antreprenerystę, bet taip pat kūrybinius rezultatus pristatys Šiaurės/Baltijos šalių aukštųjų muzikos mokyklų vadovų „ANMA“ konferencijoje. Kūrybinėje stovykloje turės galimybę dalyvauti du Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentai ir dėstytojas. Konkursas bus paskelbtas sausio pradžioje Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto interneto tinklalapyje.

Šiais metais Jakobstadt (Suomija) vykusioje kūrybinėje stovykloje „The Art of Living from the Arts“ dalyvavo Muzikinio teatro studijų programos studentė Salvija Tumalavičiūtė ir Populiariosios muzikos studijų programos studentė Gabija Monika Baužaitė.