Vadovaujantis LR darbo kodekso 171 straipsniu Vilniaus kolegijos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d.  įsakymu Nr. V-222 buvo sudaryta Vilniaus kolegijos Darbo tarybos rinkimų komisija, kuri nustatė, kad Vilniaus kolegijos Darbo tarybos rinkimai vyks 2017 m. lapkričio 29 d.

Kandidatų į Darbo tarybos narius registravimas vyks nuo 2017 m. spalio 30 d. iki  lapkričio
14 d. 16 val.
centrinės administracijos kanceliarijoje ir fakultetų raštinėse.

Kandidatais į VK Darbo tarybą gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai – sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus Darbo tarybos rinkimų komisijos narius. Darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys negali būti Darbo tarybos nariais.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbdavio darbuotojai. Kiekvienas rinkimų teisę turintis darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į Darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Vilniaus kolegijos Darbo tarybą.

 

Registravimo prašymo pavyzdys (prisegtas).

Siūlomo kandidato rašytinis sutikimas registravimo prašyme (pavyzdys).

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti!