Vilniaus kolegija vykdo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektą 3D SKENAVIMO IR INDIVIDUALIZUOTOS APRANGOS ERDVINIO PROJEKTAVIMO INTEGRACIJOS TYRIMAS (09.3.3-LMT-K-712-09-0097). Mokslinę vasaros praktiką atlieka Mados technologijų ir verslo studijų programos trečio kurso studentė Monika Jakutytė.

Ketvirtoji pramonės revoliucija ir ją lydintis spartus skaitmenizavimas neišvengiamai keičia pasaulinę gamybos sektoriaus struktūrą, tame tarpe ir Lietuvos. Kompanijos, įvaldę 3D technologijas įgyja ryškų konkurencinį pranašumą asortimento vystymo, gamybos laiko, darbo bei žaliavų sąnaudų ir kt. srityse. Mokslinės vasaros praktikos metu bus įgyjami žmogaus figūros 3D skenavimo įgūdžiai, išmokstama apdoroti skenuotą informaciją ir analizuoti skenuotų figūrų antropometrinius duomenis, virtualioje aplinkoje kurti ir primatuoti aprangos kolekcijas. Šios žinios yra svarbios ne tik tolimesnei studentų karjerai, bet ir įmonėms, kuriose dirba Mados technologijų ir verslo studijų programos absolventai, nes  suteikia reikiamų gebėjimų diegiant naujoves ir transformuojant tradicinę aprangos gamybą į inovatyvią, aukštą pridėtinę vertę kuriančią pramonės šaką.

Praktikos vadovė: dr. Eugenija Strazdienė

Projekto trukmė: 2018 m. liepos 2 d. – rugpjūčio 31 d.

Mokslinė vasaros praktika finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.