Vilniaus kolegija vykdo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektą MADOS PRAMONĖS PROCESŲ MODELIAVIMAS, VIRTUALIZAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS FLEXSIM PROGRAMOS PAGRINDU  (09.3.3-LMT-K-712-22-0100). Mokslinius tyrimus semestro metu atlieka Mados technologijų ir verslo studijų programos trečio kurso studentė Gabrielė Garbaliauskienė.

Ketvirtoji pramonės revoliucija ir ją lydintis spartus skaitmeninimas ir virtualizavimas neatpažįstamai keičia pasaulinę gamybos sektoriaus struktūrą, taip pat ir Lietuvos. Tai reikalauja naujų žinių ir kompetencijų. Atlikdama mokslinius tyrimus semestro metu MI18 grupės studentė Gabrielė Garbaliauskienė įgis teorinių žinių apie simuliacinius modelius ir praktinių gebėjimų animuotos vizualizacijos pagrindu analizuoti aprangos gamybos srautų efektyvumą nustatant silpnąsias jų grandis. Taikydama virtualaus modeliavimo programą FlexSim, pateiks aprangos gamybos našumo didinimo sprendimus. Šios žinios yra svarbios ne tik tolimesnei studentų karjerai, bet ir įmonėms, kuriose dirba Mados technologijų ir verslo studijų programos absolventai, nes suteikia reikiamų gebėjimų diegiant naujoves ir transformuojant tradicinę aprangos gamybą į inovatyvią, aukštą pridėtinę vertę kuriančią pramonės šaką.

Praktikos vadovė: dr. Eugenija Strazdienė

Projekto trukmė: 2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. balandžio 30 d.

Mokslinė vasaros praktika finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.