Šukuosenų dizainas

ŠUKUOSENŲ DIZAINAS

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

Didlaukio  g. 82, LT-08300 Vilnius, tel./fax: (8-5) 219 1722, el. p. administracija@mtf.viko.lt

VALSTYBINIS KODAS 6531PX016
STUDIJŲ KRYPTYS Menai

Dizainas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Menų  profesinis bakalauras

STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai
STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų
STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

generuoti meninę idėją, taikyti dizaino principus ir meninės raiškos priemones kūrybiniame procese;

taikyti kūrybinius sprendimus projektuojant scenines šukuosenas ir pastižo gaminius;

įvertinti užsakovo poreikius, nustatyti jo socialinius ir fizinius duomenis, parinkti darbo priemones šukuosenai kurti;

taikyti šukuosenų modeliavimo būdus ir technologines naujoves, priemones;

sukurti saugią darbo aplinką ir naudoti saugius darbo metodus;

įvertinti šukuosenų mados naujoves;

kurti šukuosenų dizaino projektus;

derinti kūrybinius sprendimus ir technologinius procesus;

kūrybingai įgyvendinti ir visuomenei pristatyti sukurtą šukuosenų dizaino projektą

analizuoti verslo vystymo, teisinius ir apskaitos ypatumus, prognozuoti kūrybinio verslo rezultatus.

STUDIJŲ PLANAI Žemiau pateikiama nuoroda studijų planą
Nuolatinės studijos Įstojusiems 2018 m.
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS Absolventas galės dirbti šukuosenų dizaineriu grožio salonuose ir kirpyklose, teatruose, televizijoje, kino ir fotografavimo studijose, kultūros renginių organizavimo įstaigose, reklamos agentūrose, pastižo gaminių salonuose bei specialybės mokymo institucijose.