2019 m. gruodžio 12 d. Mados dizaino katedros profesorė dr. Eugenija Strazdienė dalyvavo Kauno technologijos universiteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje ALTA’19 „Pažangios mokymosi technologijos ir aplikacijos. Ateities mokymosi aplinkos“ (ndma.lt/alta2019/), kurios tematika apėmė šiuos klausimus: moksliniai tyrimai e. švietimo globalizacijos procese; inovatyvios švietimo technologijos; e. švietimo paradigmos, modeliai ir metodai; atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) ir masiniai atvirieji internetiniai kursai (MAIK); ekonominiai ir vadybiniai e. švietimo aspektai; inovacijos, mokslas, verslas, technologijos: moterys ir STEAM. Dr. Eugenija Strazdienė šioje konferencijoje pristatė žodinį pranešimą „Mokymosi aplinkos iššūkiai Textile 4.0 kontekste“, kuriame buvo akcentuojamas pramonės skaitmeninimo poveikis naujos kartos inžinierių ir technologų švietimui bei jų pasirengimui dirbti naujose Industry 4.0 sąlygose. Buvo pristatytas Acheno universiteto (Vokietija) realios įmonės prototipo „Textile Learning Factory 4.0” veiklos pavyzdys ir aptarti mokymosi aplinkų pokyčiai laikotarpyje nuo pirmosios iki ketvirtosios pramonės revoliucijų.