„Jei žemėje yra stebuklų, tai jie vyksta teatre.“ ( režisierius Konstantin Stanislavsky)

Kovo 29 d. minint Tarptautinę teatro dieną tokį stebuklą sukūrė Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Scenos meno katedros Muzikinio teatro studijų programos studentai. Scenoje pasirodė MZ17 grupės studentai, kurių kurso vadovas yra žinomas aktorius, režisierius Jokūbas Bareikis ir MZ18 grupės studentai, kurių kurso vadovas yra ne mažiau žinomas aktorius, režisierius Saulius Bareikis.

Fakulteto bendruomenė linki, kad kaskart užsidegus rampos šviesoms, pavyktų sukurti stebuklą ir kurį mes, žiūrovai, galėtume išsinešti iš Teatro į namus. Nors vingiuotame ieškojimų ir atradimų kelyje nebūna lengvų vaidmenų, tegu nestinga atradimo džiaugsmo ir nušvitimų akimirkų.