Tai mūsų visų Nepriklausomybės aušra. Nelengvas ir sunkus kelias buvo nueitas mums tampant savarankiška valstybe, o dar sunkesnis kelias ir išbandymai  laukė ateity. Mes ištvėrėm ir atlaikėm visas negandas, karus, tremtis, pažeminimus ir dabar esame laisvi, orūs bei nepriklausomi. Tad saugokime ir branginkime savo Laisvę. Neužmirškime, kas mes esame ir kuo esame gimę.

Šiais gražiais žodžiais savo sveikinimą ir koncertą „Vienybėje stiprybė“ pradėjo Muzikinio teatro studijų programos studentai, kurie, kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet sveikina Vilniaus kolegijos bendruomenę su visiems svarbia ir iškilia data – Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Vasario 17 d. į jaukų ir šiltą renginį buvo sukviesta visa fakulteto bendruomenė, skambėjo lietuviški kūriniai, gražūs žodžiai mums ir mūsų valstybei. Gyvas garsas, muzika, užsidegusios jaunų žmonių širdys nepaliko abejingų ir visiems žinomas dainas tiek studentai, tiek fakulteto darbuotojai traukė drauge. Atlikėjams susirinkusieji negailėjo aplodismentų ir pritarė – BŪKIME VIENINGI IR STIPRŪS!

Dalyvavo VIKO MTF Muzikinio teatro studijų programos studentai.

Studentus paruošė dėstytojai: Eglė Juozapaitienė, Dalia Babilaitė-Abarė, Algirdas Bagdonavičius.

Muzikinis vadovas ir organizatorius – lektorius Audrius Rubežius.