2019 m. sausio 22 d. įvyko viešas Mados technologijų ir verslo studijų programos AG15 grupės baigiamųjų projektų gynimas. Diplomantės komisijai pristatė savo baigiamuosius projektus, pademonstravo projekto rengimo metu sukurtus gaminius.

Baigiamuosius projektus vertino kompetetinga komisija – Kauno technologijų universiteto docentė dr. Vaida Dobilaitė;
UAB ,,Rožė” direktorė Tatjana Treščiankova;
UAB ,,Lelija” eksperimentinio cecho vadovas, vyr. konstruktorius Viktoras Šilinskas;
Mados dizaino katedros vedėja, lektorė Silvija Grušnienė;
Mados technologijų ir verslo studijų programos komiteto pirmininkė, lektorė Asta Kisieliūtė bei Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė dr. Birutė Žygaitienė.