Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto   Mados dizaino katedros  profesorė dr. Eugenija Strazdienė buvo patvirtinta   Europos  išmaniosios  tekstilės  tinklo   CA17107 European  Network to Connect Research and Innovation on Advanced Smart Textiles CONTEXT (https://www.cost.eu/actions/CA17107/#tabs|Name:overview valdymo komiteto nare (Management Committee – MC). Tinklo veikloje taip pat dalyvauja EIF Elektronikos katedros dėstytojai dr. Antoni Kozič ir Paulius Šakalys.

2019 m. sausio 30 d. – vasario 1 dienomis į Barseloną atvyko daugiau kaip 70 ekspertų ir 35 šalių dalyvauti COST (European Cooperation in Science and Technology – www.cost.eu) veiklos CONTEXT renginiuose, kuriuos organizavo Katalonijos techninės tekstilės klasteris AEI TEXTILS. Sausio 30 d. įvyko CONTEXT tinklo šešių darbo grupių (WG) bendras susitikimas: WG1 sveikatos apsauga ir medicina; WG2 automobilių ir aeronautikos pramonė; WG3 asmeninės apsaugos priemonės; WG4 statybos sektorius; WG5 sporto įranga ir dėvimosios technologijos; WG6 tinklo sklaida ir komunikacija. Kiekvienai darbo grupei atstovavo akademinės visuomenės, tyrimų ir pramonės atstovai, kurie turėjo išdiskutuoti ir apibrėžti pagrindines Europos techninės tekstilės ir inovatyviosios aprangos vystymo kryptis minėtuose sektoriuose. Vilniaus kolegija dalyvauja šio tinklo WG3 ir WG5 darbo grupėse.

Sausio 31 d. CONTEXT surengė savo pirmąją tarptautinę konferenciją, kuri vyko Residència d’Investigadors ir subūrė daugiau nei 120 dalyvių. Konferencijos metu WG3 darbo grupės vadovė dr. Daniela Zavec iš Slovėnijos pristatė pagrindines asmeninės apsaugos įrangos vystymo  tendencijas. Ji atkreipė dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduriama dirbant su išmaniąja tekstile šiame sektoriuje, kai reikia technologiniu lygmeniu suderinti skirtingus naudotojų ir gamintojų reikalavimus, komforto poreikius ir sertifikavimo procedūras. Nepaisant to, išmaniosios medžiagos asmeninės apsaugos sektoriuje turi didelį potencialą nustatant rizikas, garantuojant prevenciją bei siunčiant avarinius signalus. Visi konferencijos pranešėjai sutarė, kad nors šiuo metu ir yra priemonės Industry 4.0 bei skaitmeninimo strategijų įgyvendinimui, svarbu, kad patys darbuotojai  gebėtų jomis naudotis. Todėl visi kalbėtojai sutiko, jog būtina atnaujinti profesinio mokymo programas derinant akademinės bendruomenės ir pramonės interesus bei  skatinant regioninį bendradarbiavimą tarp pramonės ir technologijų centrų.

Vasario 1 d. CONTEXT valdymo komitetas MC susitiko MUHBA (Museum of the History of Barselona) tolimesnėms diskusijoms, nubrėžiančioms pagrindines tinklo darbo kryptis ir įvertinančioms visų šešių darbo grupių diskusijų rezultatus. Taip pat buvo aptarti naujų tarptautinių narių prisijungimo prie tinklo klausimai.