Vilniaus kolegija ir Antakalniečių bendruomenė tęsia gražų bendradarbiavimą. Jau ne pirmus metus Ritminės muzikos katedros studentai dalyvauja Antakalniečių bendruomenės organizuojamuose renginiuose. Ir šiais metais, gruodžio 16 d., Ritminės muzikos katedros studentai dalyvavo Lietuvos pensininkų sąjungos “Bočiai” Vilniaus Antakalnio skyriaus organizuotame renginyje “Palik tik dainą man”, skirtame Pauliaus Širvio gyvenimo apžvalgai ir kūrybai. Įvairiapusę vakaro programą (parodos, skirtos Pauliui Širviui, atidarymas; knygos “Palik tik dainą man” pristatymas) papildė ir meninė programa, kurioje pasirodė Ritminės muzikos katedros studentai Gabrielė Gaudiešiutė ir Domantas Rolis (koncertmeisteris Leonidas Mieldažis). Po renginio Antakalniečių bendruomenės pirmininkas Andrius Samaitis dėkojo studentams ir Ritminės muzikos katedros vedėjai Vitai Sasnauskienei už nuoširddų bendradarbiavimą su Antakalniečių bendruomene.