Šių metų balandžio 2-4 dienomis Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Mados dizaino katedros profesorė dr. Eugenija Strazdienė dalyvavo tarptautinėje tekstilės ir aprangos konferencijoje „iTechStyle 2019“, kurią organizavo Portugalijos tekstilės ir aprangos technologijų centras Citeve bendradarbiaujant su Associação Selectiva Moda. Konferencijos tikslas – suburti į vieną tinklą Europos pramonės inovatorius, technologijų tiekėjus, mokslininkus bei tyrėjus, tokiu būdu globalizuojant mokslinius tyrimus bei inicijuojant dialogą tarp pramonės atstovų ir akademinių organizacijų. Konferencijoje aptarti klausimai: tekstilės ir drabužių prototipų skaitmeninimas ir dematerializavimas, naujų pažangių bei išmanių medžiagų gamyba, nauji gamybos organizavimo ir planavimo būdai, tekstilės ir aprangos pramonės tvarumas bei žiedinė ekonomika. Dr. Eugenija Strazdienė konferencijos metu pristatė pranešimą „3D Body Scanning in the Development of Safety Workwear“ bei dalyvavo panelinėje diskusijoje „Industry 4.0”. Konferencijos metu visas tris dienas lygiagrečiai vyko ir COST veiklos  CA17107 „European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles ConText“ tematiniai pasitarimai, skirti išmaniųjų medžiagų skaitmeninimo bei tvarios gamybos ir vartojimo klausimams aptarti. Šios veiklos WP3 „Personal Protection“ darbo grupėje dalyvauja ir Vilniaus kolegija.