Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentai bare „Peronas“ pristatė performansą „Memory games“. Šio pasirodymo metafora – giedančios, švytinčios skulptūros. Jas įkūnijo Muzikinio teatro ir Populiariosios muzikos studijų programų studentai, kurie savitai interpretavo gražiausius Blues, Rock, Alternative Rock muzikos kūrinius, juos apjungdami judesiu bei Mados dizaino katedros atstovų sukurtu išskirtiniu įvaizdžiu.

„Memory games“ – tai profesionaliai atliekamos muzikos ir šviesos žaismas, pagrįstas muzikinio dialogo principu.

Tam, kad renginys įvyktų sklandžiai ir nudžiugintų susirinkusią publiką, prieš jį bei pasirodymo metu dirbo visas būrys dėstytojų ir studentų. Renginį koordinavo Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja Nomeda Sindaravičienė, jai padėjo Mados dizaino katedros administratorė Ernesta Oršauskienė. Taip pat talkino: Dalia Babilaitė-Abarė, Scenos meno katedros vedėja; Erika Vizbaraitė-Vaičiulienė ir Eglė Juozapaitienė – Scenos meno katedros dėstytojos; Vita Sasnauskienė, Ritminės muzikos katedros vedėja; Petras Kričena, Ritminės muzikos katedros lektorius; Gražina Skripkienė, Mados dizaino katedros vedėja; Silvija Grušnienė ir Lolita Malinauskienė – Mados dizaino katedros lektorės. Performansą atliko Populiariosios muzikos studijų programos studentai: Viktorija Raibužytė (PM15 grupė), Andrius Damušis (PM15 gr.), Justas Jurevičius (PM17 gr.), Pijus Oras (PM17 gr.) bei Muzikinio teatro studijų programos studentai: Salvija Tumalavičiūtė (MZ17 gr.), Kornelija Uselytė (MZ17 gr.), Austė Sidaugaitė (MZ17 gr.), Kristupas Gylys (MZ17 gr.), Diana Gružauskaitė (MZ16 gr.), Justa Rubežiūtė (MZ16 gr.) ir Greta Puskunigytė.

Labai džiugu, kad Kultūros naktį praleisti „Perono“ bare, o kartu ir pasižiūrėti studentų atliekamą muzikos bei šviesų žaismą gausiai susirinko Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto darbuotojai: dekanė Birutė Žygaitienė, prodekanas Andrius Juškys, fakulteto dėstytojai, atlikėjų artimieji, draugai, garbūs svečiai (Vytautas Juozapaitis, Vytautas Lauciūnas ir kiti).