2018 m. kovo 21 d. ir balandžio 9 d. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Muzikinio teatro studijų programos pirmo kurso studentai kartu su  scenos kalbos dėstytoja Jūrate Vilūnaite lankėsi Vilniaus Skautų Centre, Smetonos g. 8, kur Vilniaus skautijai skaitė lietuvių liaudies pasakas su dainuojamais intarpais. Klausytojai susidomėję klausėsi neįprastai pristatytų pasakų, klausinėjo jiems nežinomų žodžių prasmių, kartu dainavo.

Studentai džiaugėsi betarpišku bendravimu ir stebėjosi pasakų paveikumu. Galimybė studentams patirti gyvo žodžio poveikį auditorijai yra puiki mokymosi proceso dalis.