Balandžio 21 d. Ritminės muzikos katedros lektorė Aušra Paliušė lankėsi Birštono meno mokykloje, kur pravedė balso valdymo meistriškumo pamokas. Mokyklos bendruomenė džiaugėsi bendradarbiavimu su Vilniaus kolegijos Ritminės muzikos katedra.