Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki 2018 m. rugsėjo 14 d. studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2018 m. rudens semestre, turi Fondui pateikti elektroninius prašymus-anketas.

Studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per metus negali viršyti studento mokamos metinės studijų kainos ar jos dalies;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 1 900 Eur per metus);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Paskolos gavėjo bendra per visas studijas gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (14 630 Eur).

 

Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti 2018 m. spalio 3 dieną.

 

 

Daugiau informacijos jums suteiks

Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė

Vaida Mažylytė

tel. (8 5) 255 3371


Liepos 23 d. – rugpjūčio 3 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakultete vyksta jau antroji šiais metais tarptautinė vaikų ir jaunimo dienos stovykla „Find Your Way“. Bendradarbiaudama su Menų ir kūrybinių technologijų fakultetu, stovyklą organizuoja didžiausia pasaulyje jaunimo valdoma lyderystės organizacija „AIESEC“. Per dvi savaites trunkančius užsiėmimus dalyviai supažindinami su lyderyste, skirtingomis pasaulio kultūromis, ugdomi viešo kalbėjimo, kūrybiškumo, komandinio darbo įgūdžiai.


Vilniaus kolegija vykdo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektą 3D SKENAVIMO IR INDIVIDUALIZUOTOS APRANGOS ERDVINIO PROJEKTAVIMO INTEGRACIJOS TYRIMAS (09.3.3-LMT-K-712-09-0097). Mokslinę vasaros praktiką atlieka Mados technologijų ir verslo studijų programos trečio kurso studentė Monika Jakutytė.

Ketvirtoji pramonės revoliucija ir ją lydintis spartus skaitmenizavimas neišvengiamai keičia pasaulinę gamybos sektoriaus struktūrą, tame tarpe ir Lietuvos. Kompanijos, įvaldę 3D technologijas įgyja ryškų konkurencinį pranašumą asortimento vystymo, gamybos laiko, darbo bei žaliavų sąnaudų ir kt. srityse. Mokslinės vasaros praktikos metu bus įgyjami žmogaus figūros 3D skenavimo įgūdžiai, išmokstama apdoroti skenuotą informaciją ir analizuoti skenuotų figūrų antropometrinius duomenis, virtualioje aplinkoje kurti ir primatuoti aprangos kolekcijas. Šios žinios yra svarbios ne tik tolimesnei studentų karjerai, bet ir įmonėms, kuriose dirba Mados technologijų ir verslo studijų programos absolventai, nes  suteikia reikiamų gebėjimų diegiant naujoves ir transformuojant tradicinę aprangos gamybą į inovatyvią, aukštą pridėtinę vertę kuriančią pramonės šaką.

Praktikos vadovė: dr. Eugenija Strazdienė

Projekto trukmė: 2018 m. liepos 2 d. – rugpjūčio 31 d.

Mokslinė vasaros praktika finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

 


Birželio 28 dieną Menų ir kūrybinių technologijų fakultete įvyko diplomų įteikimo šventė. Kultūrinės veiklos vadybos, Mados dizaino, Įvaizdžio dizaino, Šukuosenų dizaino, Šokio pedagogikos bei Populiariosios muzikos studijų programas sėkmingai baigė ir įgijo profesinio bakalauro diplomus 110  absolventų. Su pagyrimu studijas baigė 9 studentai. Keturi iš jų Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos absolventai – Domantė Dovidonytė, Jovita Gudvalytė, Greta Sadauskaitė, Ernesta Žaromskytė, dar keturi Šokio pedagogikos – Jurinta Bartaševičiūtė, Dovilė Ramšaitė, Laura Tuomaitė, Vaida Vaitkevičiūtė ir viena – Dovilė Šiškutė – Mados dizaino studijų programos absolventė.

Gausiai susirinkusius iškilmių svečius pasveikino fakulteto administracija – dekanė dr. Birutė Žygaitienė, prodekanas dr. Andrius Juškys, katedrų vedėjos: Nomeda Sindaravičienė, Gražina Skripkienė, Vita Sasnauskienė, bei Įvaizdžio ir Šukuosenų dizaino studijų programų pirmininkė Silvija Grušnienė. Puikiais muzikiniais numeriais šventės dalyvius pasveikino Muzikinio teatro studijų programos pirmo kurso studentė Salvija Tumalavičiūtė. Scenos meno katedros lektorius Audrius Rubežius su  dukra Justa, Muzikinio teatro studijų programos studente, atliko ilgamečio fakulteto dėstytojo, žinomo kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus sukurtą Vilniaus kolegijos himną.

Mieli absolventai, nuoširdžiai džiaugiamės Jūsų pasiekimais ir linkime geros kloties tolimesniame gyvenimo kelyje!

This slideshow requires JavaScript.


Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Įgyvendinant minėtą projektą, neįgaliems studentams teikiama finansinė parama – tikslinė išmoka, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinė išmoka gali būti naudojama tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms didinti studijų prieinamumą.

Tikslinė išmoka (152 Eur per mėnesį) skiriama studentams su negalia: kuriems nustatytas 45% ir mažesnis darbingumo lygis; neturintiems akademinių skolų; pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

Tikslinė išmoka skiriama nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams su negalia.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką 2018 m. pavasario semestre, turi atitikti keliamus reikalavimus ir papildomo paraiškų, skirti tikslinę išmoką, priėmimo metu, nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. liepos 16 d. pateikti prašymą elektroniniu būdu per Fondo informacinę sistemą „IS Parama“, autorizuodamiesi per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

 

 

Papildomą informaciją jums suteiks

Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“

Vadovė Ieva Rutavičiūtė

Tel. 8 626 78563

El. p. ieva.rutaviciute@vsf.lt