2017 m. birželio 13 – 17 d Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Projektų skyriaus vedėja, lektorė Raimonda Agnė Medeišienė dalyvavo mokymosi vizite Suomijos įmonėje “EBEN SUOMI RY”. Ši įmonė glaudžiai bendradarbiauja su Jiuveskiulės universiteto Verslo ir ekonomikos mokykla.

Mokymų dalis buvo ir kasmetinė Europos dalykinės etikos tinklo (European Business Ethics Network – EBEN) konferencija „Būsimo tvaraus darbinio gyvenimo beieškant“ (Searching for Sustainability in the Future Working Life). Mokslininkai iš Estijos, Indijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Prancūzijos, Naujosios Zelandijos, Norvegijos, Suomijos, Vokietijos ir kt. šalių diskutavo darbo ir šeimos integravimo, neteisingo elgesio organizacijose praktikos, emocinio išnaudojimo, sąmoningumo (mindfulness) ugdymo, verslo etikos mokymo metodų efektyvumo bei panašiais klausimais. Nūdienos aktualiomis temomis buvo skaitomi plenariniai pranešimai: dr. Pirkko Melville pristatė įkvepiančius Jiuveskiulės savivaldybės veiklos rezultatus, įgyvendinant išmanaus, kūrybiško, aplinkai draugiško ir sveiko gyventi miesto strategiją; profesorius dr. Hugh Willmott (Cass verslo mokykla, JK) provokavo auditoriją apmąstyti mokslą iš antropocentrizmo ir ekocentrizmo perspektyvų, o Europos Parlamento narė Sirpa Pietikäinen atskleidė Europos Komisijos poziciją etikos ir socialinės atsakomybės klausimais kviesdama mokslininkus prisidėti kuriant integruotą darnaus vystymosi rodiklių matavimo instrumentą.

Įspūdingai apgalvota buvo ir socialinė programa: organizatoriai dalyvius neformaliai pabendrauti pakvietė į istorines, XIX a. veikusios mokytojų rengimo mokyklos erdves, o iškilminga vakarienė vyko moderniame Jiuveskiulės Atvirojo universiteto pastate. Čia susirinkusiems koncertavo Jiuveskiulės universiteto Muzikos fakulteto dėstytojo suburta grupė “iHUB kvartteti”, muzikuojanti inovacija grįstomis pirštinėmis. Buvo atliekamos A. Vivaldi kūrinių ištraukos, suomių liaudies melodijos ir net legendinės grupės The Beatles dainos. Vėliau koncertavusi studentų grupė šokiams išjudino rimtą akademinę publiką.

Šis renginys sutapo ir su Suomijos 100 metų Nepriklausomybės, ir su Jiuveskiulės verslo ir ekonomikos mokyklos 50 metų jubiliejais. Ši mokykla patenka į 300 geriausių pasaulio universitetų sąrašą QS World University reitinge, todėl bendradarbiavimas su ja yra naudingas ir svarbus tiek Menų ir kūrybinių technologjų fakultetui, tiek visai Vilniaus kolegijai.

Informuojame, kad nuo 2017 m. gegužės 29 d. iki 2017 m. birželio 6 d. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priims papildomas paraiškas socialinei stipendijai gauti. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks

Valstybinio studijų fondo

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus

Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė

Tel. (8 5) 264 7153

El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt