Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

dr. Birutė Žygaitienė
Dekanė 
Elektroninis paštas  b.zygaitiene@mtf.viko.lt

Andrius Guoba
Prodekanas
Mob. +3706 916 4790
Elektroninis paštas a.guoba@mtf.viko.lt

Virginija Maminskienė
Raštinės vedėja
Mob. +3706 914 9166
Elektroninis paštas administracija@mtf.viko.lt

Evita Kryževičienė
Studijų skyriaus vedėja
Mob. +3706 916 8900
Elektroninis paštas e.kryzeviciene@mtf.viko.lt

Laima Babraitytė – Piekurienė
Studijų skyriaus vadybininkė
Mob. +3706 915 6374 
Elektroninis paštas  l.babraityte-piekuriene@mtf.viko.lt

Alma Kniežienė
Studijų organizavimo skyriaus vedėja
Mob. +3706 914 0537
Elektroninis paštas a.knieziene@mtf.viko.lt

Jūratė Urbanavičienė
Ūkio tarnybos vadovė
Mob. +3706 144 8351 
Elektroninis paštas j.urbanaviciene@mtf.viko.lt; ukis@mtf.viko.lt

Odeta Žinienė
Projektų ir kompetencijų plėtros skyriaus vedėja
Mob. +3706 182 1153; +3706 914 7753
Elektroninis paštas o.ziniene@mtf.viko.lt

Norvilė Iljeitytė
Projektų ir kompetencijų plėtros skyriaus vadybininkė
Mob. +3706 485 7632
Elektroninis paštas n.iljeityte@mtf.viko.lt

KATEDROS

dr. Inga Kepalienė
Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja
Mob. +3706 148 5449
Elektroninis paštas i.kepaliene@mtf.viko.lt

Lina Andrašienė
Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vadybininkė
Mob. +3706 913 7359 
Elektroninis paštas kv@mtf.viko.lt

Gražina Skripkienė
Mados dizaino katedros vedėja
Mob. +3706 916 7571
Elektroninis paštas g.skripkiene@mtf.viko.lt

Vlada Jankauskienė
Mados dizaino katedros administratorė
Mob.
+3706 853 1876
Elektroninis paštas vl.jankauskiene@mtf.viko.lt

Pranas Kentra
Ritminės muzikos katedros vedėjas
Mob. +3706 872 0027
Elektroninis paštas rm@mtf.viko.ltp.kentra@mtf.viko.lt

Saulė Kruopytė
Ritminės muzikos katedros administratorė
Mob. +3706 582 4079
Elektroninis paštas s.kruopyte@mtf.viko.lt

Eglė Juozapaitienė
Scenos meno katedros vedėja 
Mob. +3706 914 7214 
Elektroninis paštas e.juozapaitiene@mtf.viko.lt

Natalija Mikutavičienė
Scenos meno katedros administratorė, vadybininkė
Mob. +3706 914 9247 
Elektroninis paštas n.mikutaviciene@mtf.viko.ltsm@mtf.viko.lt

MOKYMO PAGALBINIS IR INŽINERINIS TECHNINIS PERSONALAS

Gražina Skripkienė
Praktikų centro vadovė
Mob. +3706 916 7571 
Elektroninis paštas 
g.skripkiene@mtf.viko.lt

Rasa Laurinavičienė
Praktikų vadovė 
Mob. +3706 915 2836
Elektroninis paštas r.laurinaviciene@mtf.viko.lt

Ana Černiavskaja
Praktikų vadovė 
Mob. +3706 706 4547
Elektroninis paštas a.cerniavskaja@mtf.viko.lt

Teresa Kantakevičienė
Praktikų centro laborantė
Elektroninis paštas t.kantakeviciene@mtf.viko.lt

Virginija Pleskienė
Bibliotekos vedėja
Mob. +3706 914 3736
Elektroninis paštas v.pleskiene@mtf.viko.lt

Gintaras Jurgelevičius
Bibliotekininkas 
Mob. +3706 919 1288 
Elektroninis paštas g.jurgelevicius@mtf.viko.lt


IT inžinierius
Mob.+3706 286 0012
Elektroninis paštas

Monika Polunina
Erasmus koordinatorė
Mob. +3706 221 8057
Elektroninis paštas m.polunina@mtf.viko.lt

Eglė Dorelytė
Studentų atstovybės pirmininkė
Mob. +370 621 10008
Elektroninis paštas  mtf@vikosa.lt