Socialinės atsakomybės ir darnios plėtros principų taikymas Menų ir kūrybinių technologijų fakultete tapo gyvenimo būdu. Fakultetas aktyviai vykdo socialiai atsakingą veiklą: kvalifikuoti dėstytojai akcentuoja socialinę atsakomybę ir darnią plėtrą, ugdo socialiai atsakingus studentus, kurie savo įgytas kompetencijas pademonstruoja organizuojamuose renginiuose, savanoriaudami įvairiose veiklose. Fakulteto bendruomenė bendradarbiauja ir organizuoja bendrus projektus su organizacijomis, kurios plėtoja darnaus vystymosi ir socialinės atsakomybės idėjas, šviečia Lietuvos visuomenę socialinės atsakomybės ir darnios plėtros temomis. Dėstytojai kartu su studentais įgyvendina aplinkosaugines iniciatyvas, puoselėja etnokultūrines tradicijas, kūrybiškai įprasmina Lietuvai svarbias datas pristatydami kultūrines iniciatyvas visuomenei, organizuodami labdaros renginius.

Fakulteto dėstytojai, tyrėjai aktyviai dalyvauja tarptautinėse mokslinėse-praktinėse konferencijose, kuriose analizuojamos šiandienos aktualijos, diskutuojama apie sąmoningą vartojimą, tvarią madą, saugią aplinką, kūrybinius projektus ir pan. Fakulteto bendruomenė tobulina lyderystės ir pokyčių valdymo kompetencijas socialinės atsakomybės ir efektyvios darnios plėtros seminaruose.

Fakulteto dėstytojai rengia kvalifikacijos kėlimo seminarus kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojams, tarpusavyje dalinasi patirti rengdami mokymus kolegoms, organizuoja edukacines veiklas įvairaus amžiaus žmonėms. Sistemingai vyksta kūrybiškumą ugdančios edukacinės dienos mokiniams, vasarą organizuojamas turiningas laisvalaikio praleidimas stovyklose. Stiprinamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, organizuojamos apskritojo stalo diskusijos, paskaitos, nemokami koncertai, kūrybinės dirbtuvės, socialinės akcijos.

Socialinė atsakomybė Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto veiklose 

Socialinė atsakomybė Vilniaus kolegijoje