Istorija

   Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas įkurtas 2013 metais, reorganizuojant Menų bei Dizaino ir technologijų fakultetą.

   Dizaino ir technologijų fakultetas įsteigtas 2003 m. rugpjūčio 1 dieną, sujungus Vilniaus kolegijos Technologijų studijų centrą, Aprangos studijų centrą ir reorganizuotą Vilniaus lengvosios pramonės aukštesniąją mokyklą.

   Vilniaus kolegijos Menų fakulteto ištakos glūdi Vilniaus konservatorijoje, kuri savo ruožtu buvo įkurta sujungus dvi veikusias mokyklas – Vilniaus J.Tallat Kelpšos aukštesniąją muzikos ir Vilniaus kultūros.

   Vilniaus aukštesnioji J.Tallat Kelpšos muzikos mokykla buvo įkurta 1940 metais. Per praėjusius dešimtmečius ji tapo viena pagrindinių studentų kontingento tiekėjų Lietuvos muzikos akademijai. Kiti absolventai sėkmingai tęsė studijas kitose aukštosiose mokyklose arba įsidarbindavo šalies kultūros sferoje.

   Vilniaus kultūros mokykla buvo įkurta 1949 metais. Jos absolventai iš pradžių buvo rengiami darbui šalies bibliotekose, kultūros centruose bei su saviveikliniais meno kolektyvais. Bėgant metams kai kurios studijų programos išnyko, kol paskutiniajame XX amžiaus dešimtmetyje liko muzikos pedagogika, šokio pedagogika ir kultūros vadyba. 1993 metais LR Kultūros ir švietimo ministro įsakymu abi šios mokyklos buvo sujungtos į vieną ir naujajam dariniui suteiktas Vilniaus konservatorijos pavadinimas. 2003 metais Vilniaus kolegijos sudėtyje čia pradėtos vykdyti aukštųjų neuniversitetinių studijų programos.