Mados dizaino katedra

KATEDROS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Rengti aprangos gamybos specialistus, gebančius dirbti aprangos ir tekstilės įmonėse ar kuriančius aprangos verslą.
 • Rengti mados dizainerius, gebančius vystyti mados verslą, įgyvendinti aprangos kolekcijų ar individualių drabužių modelių projektus.
 • Tiria specialistų paklausą ir inicijuoja naujų studijų programų rengimą.
 • Organizuoja bei koordinuoja dėstytojų metodinę ir mokslo taikomąją veiklą.
 • Rengia darbo rinkos kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant.
 • Organizuoja ir atlieka taikomuosius mokslo tyrimus.
 • Bendradarbiauja su mokymo ir mokslo įstaigomis, Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacija, darbdavių organizacijomis ir kitomis institucijomis specialistų rengimo klausimais.
 • Organizuoja katedros mokslo taikomosios veiklos kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus ir kitus renginius.
 • Rengti įvaizdžio dizaino specialistus, gebančius kurti individualų visuomenės veikėjų, įvairių atlikėjų įvaizdį, įgyvendinti kūrybines idėjas, pristatyti visuomenei vientiso įvaizdžio projektus.
 • Organizuoti bei koordinuoti dėstytojų metodinę ir mokslo taikomąją veiklą, tobulinti studijų procesą.
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su mokymo ir mokslo įstaigomis, darbdavių organizacijomis ir kitomis institucijomis specialistų rengimo klausimais.
 • Organizuoti katedros veiklą atitinkančius mokslo taikomuosius tyrimus ir meninę veiklą, skleisti visuomenei jos rezultatus.

Katedra kuruoja Mados technologijų ir verslo, Mados dizainoĮvaizdžio dizaino studijų programas.

 

Katedros vedėja: Silvija Grušnienė
el.p. s.grusniene@mtf.viko.ltdizainas@mtf.viko.lt

Kontaktai:
Adresas: Didlaukio g. 82, LT-08303, Vilnius, 319 kabinetas
tel. +3706 918 5994

Vedėjos konsultavimo laikas:

Pirmadienis 7.45-8.30 val.

Antradienis 11.00-12.30 val.

Katedros administratorė: Goda Sinkevičienė

El. p. g.sinkeviciene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, LT-08303, Vilnius, 319 kabinetas

tel. +3706 914 4340

  Mados dizaino katedroje dirbantys dėstytojai:

 

 

 

Silvija Grušnienė
Pareigos Katedros vedėja, Įvaizdžio dizaino studijų programos komiteto pirmininkė, lektorė, Įvaizdžio dizaino studijų programos komiteto pirmininkė
Dėstomi dalykai  Įvaizdžio formavimas (Šukuosena), Komunikacijos pagrindai (Profesinė komunikacija), Baigiamasis projektas, Kirpimo techninis modeliavimas, LPD Įvaizdžio formavimas, LPD Ugdomasis vadovavimas, Ugdomasis vadovavimas, Kūrybinių projektų praktika
Kontaktai  s.grusniene@mtf.viko.lt

 

 

Goda Sinkevičienė
Pareigos Mados dizaino katedros administratorė
Kontaktai  g.sinkeviciene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

 

Violeta Bytautaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Mados istorija, Kostiumo projektavimas,
Aprangos konstravimas, Kostiumo istorija, Baigiamasis darbas (projektas), Audiovizualinio ir vaizduojamojo meno istorija, Kompiuterinis aprangos
modeliavimas ir techninė dokumentacija (dokumentacija), Aprangos projektavimo praktika, Specialioji kompozicija, Baigiamasis projektas, Aprangos modeliavimas, Meno istorija, Aprangos technologijos pagrindai, Autorinės kolekcijos projektavimo praktika (technologinė dalis)
Kontaktai v.bytautaite@mtf.viko.lt

 

Jogailė Butrimaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai  Fotografijos ir medijų menas, Skaitmeninis mados
dizainas ir fotografija
Kontaktaij.butrimaite@mtf.viko.lt

 

 

 

Inga Čirvinskienė
Pareigos Lektorė, laborantė
Dėstomi dalykai Plaukų struktūros keitimo metodai (Plaukų garbanojimas), Šukuosenų modeliavimas, Įvaizdžio formavimas (Šukuosena), Specialybinių įgūdžių lavinimo praktika I, Specialybinių įgūdžių lavinimo praktika II, Sceninių šukuosenų dizainas
Kontaktai i.cirvinskiene@mtf.viko.lt

 

 

Erika Gudienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kūrybinis projektas III (Eksperimentinės kolekcijos kūrimas), Profesinė praktika. Eksperimentinės kolekcijos kūrimas (vadovavimas), Profesinė praktika. Pramoninės kolekcijos kūrimas (meninė dalis), Meninės dalies konsultavimas, Profesinė praktika. Pramoninės kolekcijos kūrimas (vadovavimas), Profesinė praktika. Eksperimentinės kolekcijos kūrimas (meninė dalis), Kūrybinis projektas V: (Autorinės kolekcijos kūrimas. Kūrybinė kolekcija), Autorinės kolekcijos projektavimo praktika (meninė dalis), Autorinės kolekcijos projektavimo praktika (vadovavimas), Kūrybos prezentacija, Baigiamasis projektas (vadovavimas), Kūrybinis projektas IV (Pramoninės kolekcijos kūrimas), Drabužių modeliavimas
Kontaktai e.gudiene@mtf.viko.lt

 

 

Raminta Kalvaitienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Drabužių bazinės konstrukcijos, Siuvinių konstravimas,
Aprangos projektavimas, Kostiumo maketavimas, LPD Drabužių maketavimas, Baigiamasis darbas (projektas)
Kontaktai r.kalvaitiene@mtf.viko.lt

 

 

Sigita Kasiliauskienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai 
Taikomosios kompiuterinės programos,
Kompiuterinė grafika, Kūrybinių darbų aplankas, Kompiuterinės
grafikos pagrindai, Skaitmeninio vaizdo technologijos, Specialybinių įgūdžių lavinimo praktika
Kontaktai 
s.kasiliauskiene@mtf.viko.lt

 

 

Asta Kisieliūtė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Aprangos gamybos vadyba, Įgūdžių praktika (technologija), Mados rinkodara, Mados ženklodara, Siuvimo
technologijos pagrindai, Mokomoji praktika I (technologijos), Mokomoji praktika II (technologijos), Baigiamasis darbas (projektas), Aprangos gamybos technologijos, Mados dizaino industrija, Technologijos konsultavimas
Kontaktai a.kisieliute@mtf.viko.lt

 

 

Alma Kniežienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Mados studijų įvadas,  Dalykinė komunikacija raštu,
Projektinės veiklos praktika,  Vadovavimas BD, Studijų įvadas,  Komunikacijos pagrindai (Dalykinė komunikacija raštu)
Kontaktai a.knieziene@mtf.viko.lt

 

 

Evita Kryževičienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Aprangos technologiniai įrenginiai, Siuvinių
automatizuotas projektavimas, Sudėtingų konstrukcijų modeliavimas, Baigiamoji praktika
Kontaktai e.kryzeviciene@mtf.viko.lt

 

 

 

Lolita Malinauskienė
Pareigos Lektorė, laborantė
Dėstomi dalykai Kompozicija, Meno istorija, Mados piešinys ir istorija (Mados piešinys), Mados piešinys ir istorija (Mados istorija), LPD Meninis piešimas, Spalvotyra ir grafinė raiška, Tautinis identitetas, Meninio ugdymo praktika, Vizualinio pateikimo pagrindai, Ekodizainas
Kontaktai l.malinauskiene@mtf.viko.lt

 

 

Monika Polunina
Pareigos Asistentė
Dėstomi dalykai Baigiamasis darbas (projektavimas), Kompiuterinis aprangos modeliavimas ir techninė dokumentacija (modeliavimas), Gamybinė praktika
Kontaktai m.polunina@mtf.viko.lt

 

 

 

Jolita Raupelienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kūrybinis projektas I (Aprangos dizaino pradmenys), Kūrybinis projektas II (Aprangos kūrimas), Kūrybinių darbų aplankas,
Baigiamoji kūrybinė praktika, Aprangos projektavimo praktika (vadovavimas), Aprangos projektavimo praktika (meninė dalis), Baigiamasis projektas (vadovavimas)
Kontaktai j.raupeliene@mtf.viko.lt

 

 

Rimantė Rimgailaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai  Mada ir kultūra, Kūrybinių projektų praktika, Įvaizdžio formavimas (Apranga), Įvaizdinio garderobo formavimas, Specialybinių įgūdžių lavinimo praktika
Kontaktai r.rimgailaite@mtf.viko.lt

 

 

 

Alina Silivanova
Pareigos Asistentė
Dėstomi dalykai Įvaizdžio formavimas. Makiažas, Įvaizdžio formavimas ir dekoratyviosios kosmetikos pagrindai (dekoratyvinė kosmetika)
Kontaktai a.silivanova@mtf.viko.lt

 

 

 

Dr. Eugenija Strazdienė
Pareigos Profesorė, Mados technologijų ir verslo studijų programos komiteto pirmininkė
Dėstomi dalykai Mados gaminių medžiagų konsultavimas, Aprangos medžiagotyra, Virtualūs ir išmanūs mados gaminiai, Baigiamasis projektas, Mados gaminių medžiagos, Kompiuterinis aprangos modeliavimas, Dizaino medžiagos, Automatizuoto projektavimo konsultavimas, Medžiagos ir faktūros, Technologinių procesų projektavimas, Produkto gamybos paruošimo dokumentacija, Baigiamasis projektas (medžiagos), LPD* Mados verslo skaitmenizacija
Kontaktai e.strazdiene@mtf.viko.lt

 

 

Vigintas Šaulys
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Vizualinė raiška I (Piešimas, kompozicija),Vizualinė raiška II (Spalvotyra ir tapyba), Piešimas 
Kontaktai v.saulys@mtf.viko.lt

 

 

 

Aušrinė Trimonienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Plaukų struktūros keitimo metodai (Plaukų dažymas), Specialybinių įgūdžių lavinimo praktika I
Kontaktai a.trimoniene@mtf.viko.lt

 

 

 

Dr. Jolanta Vazalinskienė
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Mados technologijos, Įvaizdinio garderobo formavimas
Kontaktai j.vazalinskiene@mtf.viko.lt

 

 

Praktikų centro darbuotojai

 

 

Gražina Skripkienė
Pareigos Praktikų centro vadovė, lektorė, Mados dizaino studijų programos komiteto pirmininkė
Dėstomi dalykai Mokomoji praktika I (konstravimas), Mokomoji praktika I (vadovavimas), Mokomoji praktika II (konstravimas), Mokomoji praktika II (vadovavimas), Kūrybinė praktika, (vadovavimas), Kūrybinė praktika (konstravimas), Autorinės kolekcijos projektavimo praktika, Profesinė praktika. Eksperimentinės kolekcijos kūrimas (konstravimas), Profesinė praktika. Pramoninės kolekcijos kūrimas (konstravimas), Aprangos projektavimo praktika (konstravimas), LPD* Tekstilės ir drabužių dekoravimas
Kontaktai g.skripkiene@mtf.viko.lt

 

 

Rasa Laurinavičienė
Pareigos Praktikų vadovė, asistentė
Dėstomi dalykai Dizaino pažintinė praktika, Aprangos technologijos pagrindai (praktikumai), Įgūdžių praktika (vadovavimas)
Kontaktai r.laurinaviciene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Danutė Stravinskienė
Pareigos Praktikų vadovė
Dėstomi dalykai Pagalba praktikų centrui
Kontaktai d.stravinskiene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Giedrė Zupkaitytė
Pareigos Laborantė
Dėstomi dalykai Pagalba praktikų centrui
Kontaktai
g.zupkaityte@mtf.viko.lt