Mados dizaino katedra

KATEDROS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Rengti aprangos gamybos specialistus, gebančius dirbti aprangos ir tekstilės įmonėse ar kuriančius aprangos verslą.
 • Rengti mados dizainerius, gebančius vystyti mados verslą, įgyvendinti aprangos kolekcijų ar individualių drabužių modelių projektus.
 • Tiria specialistų paklausą ir inicijuoja naujų studijų programų rengimą.
 • Organizuoja bei koordinuoja dėstytojų metodinę ir mokslo taikomąją veiklą.
 • Rengia darbo rinkos kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant.
 • Organizuoja ir atlieka taikomuosius mokslo tyrimus.
 • Bendradarbiauja su mokymo ir mokslo įstaigomis, Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacija, darbdavių organizacijomis ir kitomis institucijomis specialistų rengimo klausimais.
 • Organizuoja katedros mokslo taikomosios veiklos kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus ir kitus renginius.
 • Rengti įvaizdžio dizaino specialistus, gebančius kurti individualų visuomenės veikėjų, įvairių atlikėjų įvaizdį, įgyvendinti kūrybines idėjas, pristatyti visuomenei vientiso įvaizdžio projektus.
 • Organizuoti bei koordinuoti dėstytojų metodinę ir mokslo taikomąją veiklą, tobulinti studijų procesą.
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su mokymo ir mokslo įstaigomis, darbdavių organizacijomis ir kitomis institucijomis specialistų rengimo klausimais.
 • Organizuoti katedros veiklą atitinkančius mokslo taikomuosius tyrimus ir meninę veiklą, skleisti visuomenei jos rezultatus.

Katedra kuruoja Mados technologijų ir verslo, Mados dizainoĮvaizdžio dizaino studijų programas.

Katedros vedėja: Gražina Skripkienė
el.p. g.skripkiene@mtf.viko.ltdizainas@mtf.viko.lt

Kontaktai:
Adresas: Didlaukio g. 82, LT-08303, Vilnius, 319 kabinetas
tel. +3706 852 3583

Vedėjos konsultavimo laikas:

Pirmadienis 7.45-8.30 val.

Antradienis 11.00-12.30 val.

Katedros administratorė: Vlada Jankauskienė

El. p. vl.jankauskiene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, LT-08303, Vilnius, 318 kabinetas

tel. +3706 853 1876

 

MADOS DIZAINO KATEDROJE DIRBANTYS DĖSTYTOJAI:

Gražina Skripkienė
Pareigos Katedros vedėja, lektorė
Kontaktai  g.skripkiene@mtf.viko.lt


Vlada Jankauskienė
Pareigos Mados dizaino katedros administratorė
Kontaktai  vl.jankauskiene@mtf.viko.lt


Inga Čirvinskienė
Pareigos Lektorė, laborantė
Kontaktai i.cirvinskiene@mtf.viko.lt

Silvija Grušnienė
Pareigos Lektorė, Įvaizdžio dizaino studijų programos komiteto pirmininkė, Dizaino studijų krypties komiteto pirmininkė
Kontaktai s.grusniene@mtf.viko.lt


Raminta Kalvaitienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai r.kalvaitiene@mtf.viko.lt


Sigita Kasiliauskienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai 
s.kasiliauskiene@mtf.viko.lt


Asta Kisieliūtė
Pareigos Lektorė
Kontaktai a.kisieliute@mtf.viko.lt


Alma Kniežienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai a.knieziene@mtf.viko.lt


Evita Kryževičienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai e.kryzeviciene@mtf.viko.lt


Lolita Malinauskienė
Pareigos Lektorė, laborantė
Kontaktai l.malinauskiene@mtf.viko.lt


Morta Nakaitė
Pareigos Lektorė
Kontaktai m.nakaite@mtf.viko.lt


Monika Polunina
Pareigos Asistentė
Kontaktai m.polunina@mtf.viko.lt


Jolita Raupelienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai j.raupeliene@mtf.viko.lt


Rimantė Rimgailaitė
Pareigos Lektorė
Kontaktai r.rimgailaite@mtf.viko.lt


Alina Silivanova
Pareigos Asistentė
Kontaktai a.silivanova@mtf.viko.lt


Dr. Eugenija Strazdienė
Pareigos Profesorė, Mados technologijų ir verslo studijų programos komiteto pirmininkė
Kontaktai e.strazdiene@mtf.viko.lt


Vigintas Šaulys
Pareigos Lektorius
Kontaktai v.saulys@mtf.viko.lt


Aušrinė Trimonienė
Pareigos Asistentė
Kontaktai a.trimoniene@mtf.viko.lt


Dr. Jolanta Vazalinskienė
Pareigos Docentė
Kontaktai j.vazalinskiene@mtf.viko.lt

PRAKTIKŲ CENTRO DARBUOTOJAI


Gražina Skripkienė
Pareigos Praktikų centro vadovė, lektorė, Mados dizaino studijų programos komiteto pirmininkė
Kontaktai g.skripkiene@mtf.viko.lt


Rasa Laurinavičienė
Pareigos Praktikų vadovė, asistentė
Kontaktai r.laurinaviciene@mtf.viko.lt


Ana Černiavskaja
Pareigos Praktikų vadovė, lektorė
Kontaktai a.cerniavskaja@mtf.viko.lt


Teresa Kantakevičienė
Pareigos Laborantė
Kontaktai t.kantakeviciene@mtf.viko.lt