Mados dizaino katedra

KATEDROS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Rengti aprangos gamybos specialistus, gebančius dirbti aprangos ir tekstilės įmonėse ar kuriančius aprangos verslą
 • Rengti mados dizainerius, gebančius vystyti mados verslą, įgyvendinti aprangos kolekcijų ar individualių drabužių modelių projektus.
 • Tiria specialistų paklausą ir inicijuoja naujų studijų programų rengimą;
 • Organizuoja bei koordinuoja dėstytojų metodinę ir mokslo taikomąją veiklą
 • Rengia darbo rinkos kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant;
 • Organizuoja ir atlieka taikomuosius mokslo tyrimus;
 • Bendradarbiauja su mokymo ir mokslo įstaigomis, Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacija, darbdavių organizacijomis ir kitomis institucijomis specialistų rengimo klausimais;
 • Organizuoja katedros mokslo taikomosios veiklos kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus ir kitus renginius.
 • Rengti šukuosenų dizaino specialistus, gebančius kurti individualų ir sceninį įvaizdį, teikti plaukų tvarkymo paslaugas, planuoti ir organizuoti paslaugų verslą;
 • Rengti įvaizdžio dizaino specialistus, gebančius kurti individualų visuomenės veikėjų, įvairių atlikėjų įvaizdį, įgyvendinti kūrybines idėjas, pristatyti visuomenei vientiso įvaizdžio projektus;
 • Organizuoti bei koordinuoti dėstytojų metodinę ir mokslo taikomąją veiklą, tobulinti studijų procesą;
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su mokymo ir mokslo įstaigomis, darbdavių organizacijomis ir kitomis institucijomis specialistų rengimo klausimais;
 • Organizuoti katedros veiklą atitinkančius mokslo taikomuosius tyrimus ir meninę veiklą, skleisti visuomenei jos rezultatus.

Katedra kuruoja Mados technologijų ir verslo, Mados dizaino,  Įvaizdžio dizaino, Šukuosenų dizaino  studijų programas.

 

Katedros vedėjaJolita Raupelienė
el.p. j.raupeliene@mtf.viko.ltdizainas@mtf.viko.lt

Kontaktai:
Adresas: Didlaukio g. 82, LT-08303, Vilnius, 319 kabinetas
(8 5) 219 1672

Priėmimo ir konsultacijų laikas:

Pirmadienis      8.30 – 14.00 val.
Antradienis      8.30 – 14.00 val.

 

Katedros administratorė: Jolita Ruzgienė

El. p. j.ruzgiene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, LT-08303, Vilnius, 318 kabinetas

tel. (8 5) 219 1672

  Mados dizaino katedroje dirbantys dėstytojai:

 

   

Jolita Raupelienė

Pareigos Mados dizaino katedros vedėja, Lektorė
Dėstomi dalykai Kūrybinis projektas 1 (Aprangos dizaino pradmenys), Kūrybinis projektas 2 (Aprangos kūrimas), Mada ir kultūra, Mokomoji praktika 1 (konstravimas).
Kontaktai j.raupeliene@mtf.viko.lt

 

Silvija Grušnienė

Pareigos  Įvaizdžio dizaino ir Šukuosenų dizaino studijų programų komitetų pirmininkė, lektorė
Dėstomi dalykai Techninis modeliavimas (kirpimo konstravimas), Šukuosenų modeliavimas ir technologijos (kirpimas), Koučingo pagrindai, Kirpimo konstravimo praktika, Šukuosenų modeliavimo praktika, Baigiamoji praktika, Baigiamieji darbai
Kontaktai  s.grusniene@mtf.viko.lt

 

Jolita Ruzgienė

Pareigos Katedros administratorė
Kontaktai j.ruzgiene@mtf.viko.lt

 

 
Inga Kepalienė
Pareigos: Mados ir dizaino katedros docentė;
Dėstomi dalykai: LPD Ekokūryba, Žmogaus sauga ir ekologija (Mados dizaino katedra);
Resursų vadyba (Kultūrinės veiklos vadybos katedra);

El. paštas: i.kepaliene@mtf.viko.lt

 

   

Dr. Eugenija Strazdienė

Pareigos Profesorė
Dėstomi dalykai Aprangos medžiagotyra, Mados gaminių medžiagos, Medžiagos ir faktūros, Virtualūs ir išmanūs mados gaminiai
Kontaktai e.strazdiene@mtf.viko.lt

Gražina Skripkienė

Pareigos , lektorė
Dėstomi dalykai Aprangos inovacijos, Tekstilės, drabužių dekoravimas, Aprangos konstravimo-technologijos praktikos
Kontaktai g.skripkiene@mtf.viko.lt , md@mtf.viko.lt

 

Asta Kisieliūtė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Aprangos gamybos vadyba, Mados prekinio ženklo vystymas, Aprangos vadyba, Įmonės veiklos modeliavimo praktika, Verslo ekonomika
Kontaktai a.kisieliute@mtf.viko.lt

   

Raminta Kalvaitienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Drabužių bazinės konstrukcijos, Siuvinių konstravimas, Aprangos projektavimas, Kostiumo maketavimas, Mokomoji praktika, Modeliavimo praktika, Baigiamoji praktika, Baigiamieji darbai   
Kontaktai r.kalvaitiene@mtf.viko.lt

   

Evita Kryževičienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Siuvinių automatizuotas projektavimas, Sudėtingų konstrukcijų modeliavimas, Aprangos gamybos metodai ir apskaita   
Kontaktai e.kryzeviciene@mtf.viko.lt

   

Violeta Bytautaitė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kostiumo istorija, Mados istorija, Specialioji kompozicija, Drabužių modeliavimas
Kontaktai v.bytautaite@mtf.viko.lt

 

   

Ramutė Puodžiukynienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Aprangos gamybos technologijos, Aprangos gamybos pagrindai, Technologinių procesų projektavimas  
Kontaktai r.puodziukyniene@mtf.viko.lt

   

Monika Polunina

Pareigos Asistentė
Dėstomi dalykai Produkto kompiuterinis modeliavimas, sudėtingų konstrukcijų modeliavimas.
Kontaktai m.polunina@mtf.viko.lt

   

Sigita Kasiliauskienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai 
Kompiuterinė grafika, Taikomosios kompiuterinės programos, Apskaitos pagrindai
Kontaktai 
s.kasiliauskiene@mtf.viko.lt

  Inga Čirvinskienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai  Plaukų struktūros keitimo metodai (plaukų garbanojimas), Techninis modeliavimas (šukuosenų modeliavimas), Plaukų struktūros keitimo praktika, Gamybinė praktika, Baigiamieji darbai
Kontaktai i.cirvinskiene@mtf.viko.lt

   

Lolita Malinauskienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Architektonikos pagrindai, Kompozicija, Kompozicija ir spalvotyra, Stilius ir mada, Šukuosenų ir meno istorija,  Žmogaus plastinė anatomija, Piešimas
Kontaktai l.malinauskiene@mtf.viko.lt

   

Erika Gudienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kūrybos prezentacija
Kontaktai e.gudiene@mtf.viko.lt

   

Alina Silivanova

Pareigos Asistentė
Dėstomi dalykai Makiažas ir grimas, Šukuosenų ir makiažo kūrimo praktika
Kontaktai a.silivanova@mtf.viko.lt

   

Vigintas Šaulys

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Piešimas, Spalvotyra  
Kontaktai v.saulys@mtf.viko.lt

   

Dalia Bučienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Sceninių šukuosenų dizainas, Šukuosenų modeliavimo praktika.
Kontaktai d.buciene@mtf.viko.lt

Alma Kniežienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai  Dalykinė komunikacija raštu, studijų įvadas.
Kontaktai a.knieziene@mtf.viko.lt

Skirmantė Jaryginaitė

Pareigos Asistentė
Dėstomi dalykai  Įvaizdžio formavimas, Asociacijų teorija
Kontaktai s.jaryginaite@mtf.viko.lt

   

Stasė Butrimienė

Pareigos Asistentė
Dėstomi dalykai LPD* Fotografijos pagrindai, Skaitmeninis mados dizainas ir fotografija.
Kontaktai s.butrimiene@mtf.viko.lt

  Dr. Tatjana Ališauskienė

Pareigos: Dr. Lektorius,
Dėstomas dalykas: Medžiagos ir faktūros (plaukų tvarkymo medžiagos).
Kontaktinis el.pašto adresastatjana.alisauskiene@gmail.com

 

 

Praktikų centro darbuotojai

 

  Gražina Skripkienė

Pareigos Praktikų centro vadovė
Dėstomi dalykai Aprangos inovacijos, Tekstilės, drabužių dekoravimas, Aprangos konstravimo-technologijos praktikos  
Kontaktai g.skripkiene@mtf.viko.lt

Rasa Laurinavičienė

Pareigos Praktikų vadovė
Dėstomi dalykai Aprangos konstravimo-technologijos praktikos  
Kontaktai r.laurinaviciene@mtf.viko.lt

  Danutė Stravinskienė

Pareigos Laborantė
Dėstomi dalykai Pagalba praktikų centrui
Kontaktai d.stravinskiene@mtf.viko.lt