Mados dizaino katedra

KATEDROS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Rengti aprangos gamybos specialistus, gebančius dirbti aprangos ir tekstilės įmonėse ar kuriančius aprangos verslą
 • Rengti mados dizainerius, gebančius vystyti mados verslą, įgyvendinti aprangos kolekcijų ar individualių drabužių modelių projektus.
 • Tiria specialistų paklausą ir inicijuoja naujų studijų programų rengimą;
 • Organizuoja bei koordinuoja dėstytojų metodinę ir mokslo taikomąją veiklą
 • Rengia darbo rinkos kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant;
 • Organizuoja ir atlieka taikomuosius mokslo tyrimus;
 • Bendradarbiauja su mokymo ir mokslo įstaigomis, Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacija, darbdavių organizacijomis ir kitomis institucijomis specialistų rengimo klausimais;
 • Organizuoja katedros mokslo taikomosios veiklos kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus ir kitus renginius.
 • Rengti šukuosenų dizaino specialistus, gebančius kurti individualų ir sceninį įvaizdį, teikti plaukų tvarkymo paslaugas, planuoti ir organizuoti paslaugų verslą;
 • Rengti įvaizdžio dizaino specialistus, gebančius kurti individualų visuomenės veikėjų, įvairių atlikėjų įvaizdį, įgyvendinti kūrybines idėjas, pristatyti visuomenei vientiso įvaizdžio projektus;
 • Organizuoti bei koordinuoti dėstytojų metodinę ir mokslo taikomąją veiklą, tobulinti studijų procesą;
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su mokymo ir mokslo įstaigomis, darbdavių organizacijomis ir kitomis institucijomis specialistų rengimo klausimais;
 • Organizuoti katedros veiklą atitinkančius mokslo taikomuosius tyrimus ir meninę veiklą, skleisti visuomenei jos rezultatus.

Katedra kuruoja Mados technologijų ir verslo, Mados dizaino,  Įvaizdžio dizaino, Šukuosenų dizaino  studijų programas.

 

Katedros vedėja: Silvija Grušnienė
el.p. s.grusniene@mtf.viko.ltdizainas@mtf.viko.lt

Kontaktai:
Adresas: Didlaukio g. 82, LT-08303, Vilnius, 319 kabinetas
(8 5) 219 1672

Priėmimo ir konsultacijų laikas:

Pirmadienis 9.00-11.00 val.

Antradienis 9.00-11.00 val.

 

Katedros administratorė: Jolita Ruzgienė

El. p. j.ruzgiene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, LT-08303, Vilnius, 318 kabinetas

tel. (8 5) 219 1672

  Mados dizaino katedroje dirbantys dėstytojai:

 

 

 

Silvija Grušnienė

Pareigos  Mados dizaino katedros vedėja, Įvaizdžio dizaino ir Šukuosenų dizaino studijų programų komitetų pirmininkė, lektorė
Dėstomi dalykai   Įvaizdžio formavimas, Komunikacijos pagrindai,Vadovavimas baigiamiesems projektams, LPD* Įvaizdžio formavimas, LPD* Ugdomasis vadovavimas, Kūrybinių projektų praktika
Kontaktai  s.grusniene@mtf.viko.lt

 

Jolita Ruzgienė

Pareigos Katedros administratorė
Kontaktai j.ruzgiene@mtf.viko.lt

 

 

 

Violeta Bytautaitė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Mados piešinys ir istorija ,Kostiumo projektavimas,Aprangos konstravimas,Kostiumo istorija, Mados istorija,Vadovavimas baigiamėsiems projektams,Vaizduojamojo meno istorija,Kompiuterinis aprangos modeliavimas ir techninė dokumentacija,Aprangos projektavimo praktika,Specialioji kompozicija
Kontaktai v.bytautaite@mtf.viko.lt

 

 

 

Dalia Bučienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Sceninių šukuosenų dizainas, Šukuosenų modeliavimo praktika.
Kontaktai d.buciene@mtf.viko.lt

 

Jogailė Butrimaitė

Pareigos: Lektorė
Dėstomi dalykai:  Fotografijos ir medijų menas, Skaitmeninis mados dizainas ir fotografija
Kontaktaij.butrimaite@mtf.viko.lt

 

 

Inga Čirvinskienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai  Pastižo gaminių dizainas,Įvaizdžio formavimas ,Šukuosenų modeliavimo praktika ,Sceninių šukuosenų dizainas ,Baigiamoji praktika,Vadovavimas baigiamėsiems projektams
Kontaktai i.cirvinskiene@mtf.viko.lt

 

 

Erika Gudienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kūrybinis projektas,Profesinė praktika, Autorinės kolekcijos kūrimas,Kūrybos prezentacija,Tvarios mados produkto kūrimas,Vadovavimas baigiamėsiems projektams
Kontaktai e.gudiene@mtf.viko.lt

 

 

Raminta Kalvaitienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Drabužių bazinės konstrukcijos,Siuvinių konstravimas,Aprangos projektavimas,Baigiamoji praktika,LPD Drabužių maketavimas, Vadovavimas baigiamėsiems projektams, Sudėtingų konstrukcijų modeliavimas
Kontaktai r.kalvaitiene@mtf.viko.lt

 

 

Sigita Kasiliauskienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai 
Taikomosios kompiuterinės programos,Kompiuterinė grafika,Kūrybinių darbų aplankas,
Kompiuterinės grafikos pagrindai,Verslo organizavimo praktika,Skaitmeninio vaizdo technologijos
Kontaktai 
s.kasiliauskiene@mtf.viko.lt

 

 

Asta Kisieliūtė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Įgūdžių praktika,Mados ženklodara, Siuvimo technologijos pagrindai,Mokomoji praktika, Mados rinkodara/Rinkodara, Ekonomika ir verslas,Marketingas ir reklama, Aprangos gamybos vadyba,Verslumo praktika, Vadovavimas baigiamėsiems projektams, Verslo kūrimo konsultavimas, Aprangos gamybos technologijos,Kompiuterinė grafika, Verslo ekonomika ir vadyba,Baigiamoji praktika, Mados dizaino industrija
Kontaktai a.kisieliute@mtf.viko.lt

 

 

Alma Kniežienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Mados studijų įvadas,  Dalykinė komunikacija raštu,  Projektinės veiklos praktika,  Vadovavimas baigiamėsiems projektams,  Studijų įvadas,  Komunikacijos pagrindai
Kontaktai a.knieziene@mtf.viko.lt

 

 

Evita Kryževičienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Aprangos technologiniai įrenginiai,Siuvinių automatizuotas projektavimas,Sudėtingų konstrukcijų modeliavimas,Gamybinė praktika, Vadovavimas baigiamėsiems projektams
Kontaktai e.kryzeviciene@mtf.viko.lt

 

 

Lolita Malinauskienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Vadovavimas baigiamėsiems projektams,
Kompozicija,Meno istorija,Mados piešinys ir istrorija (Mados piešinys),Spalvotyra ir grafinė raiška,Tautinis identitetas,
Meninio ugdymo praktika,Vizualinio pateikimo pagrindai,Ekodizainas
Kontaktai l.malinauskiene@mtf.viko.lt

 

 

Monika Polunina

Pareigos Asistentė
Dėstomi dalykai Produkto gamybos paruošimo dokumentacija,
Kompiuterinis aprangos modeliavimas ir techninė dokumentacija (modeliavimas)
Kontaktai m.polunina@mtf.viko.lt

 

 

Ramutė Puodžiukynienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Aprangos gamybos metodai ir apskaita,Vadovavimas baigiamėsiems projektams,Autorinės kolekcijos projektavimo praktika, Technologinių procesų projektavimas,Produkto kokybės valdymas,Aprangos technologijos pagrindai
Kontaktai r.puodziukyniene@mtf.viko.lt

 

 

Jolita Raupelienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kūrybinis projektas, Kūrybinių darbų aplankas,Baigiamoji kūrybinė praktika,Aprangos projektavimo praktika, Meninės dalies konsultavimas, Vadovavimas baigiamėsiems projektams
Kontaktai j.raupeliene@mtf.viko.lt

 

Rimantė Rimgailaitė

Pareigos: Lektorė
Dėstomi dalykai:   Garderobo formavimo praktika,  Mada ir kultūra,  Kūrybinių projektų praktika,  Sceninio įvaizdžio formavimas,  Įvaizdžio formavimas
Kontaktai: r.rimgailaite@mtf.viko.lt

 

 

Alina Silivanova

Pareigos Asistentė
Dėstomi dalykai Makiažas ir grimas, Šukuosenų ir makiažo kūrimo praktika
Kontaktai a.silivanova@mtf.viko.lt

 

 

Dr. Eugenija Strazdienė

Pareigos Profesorė
Dėstomi dalykai Mados gaminių medžiagos, Aprangos medžiagotyra, Virtualūs ir išmanūs mados gaminiai, Vadovavimas baigiamėsiems projektams, Kompiuterinis aprangos modeliavimas, Dizaino medžiagos,  Medžiagos ir faktūros
Kontaktai e.strazdiene@mtf.viko.lt

 

 

Vigintas Šaulys

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Vizualinė raiška,Piešimas 
Kontaktai v.saulys@mtf.viko.lt

Praktikų centro darbuotojai

 

 

Gražina Skripkienė

Pareigos: Praktikų centro vadovė, lektorė
Dėstomi dalykai: Mokomoji praktika, Kūrybinė praktika, Autorinės kolekcijos projektavimo praktika, Profesinė praktika, Aprangos projektavimo praktika, LPD* Tekstilės ir drabužių maketavimas
Kontaktai: g.skripkiene@mtf.viko.lt; md@mtf.viko.lt

 

 

Rasa Laurinavičienė

Pareigos Praktikų vadovė
Dėstomi dalykai Kūrybinė praktika ,Aprangos projektavimo praktika,Dizaino pažintinė praktika,Aprangos technologijos pagrindai,Mokomoji praktika I, Įgūdžių praktika
Kontaktai r.laurinaviciene@mtf.viko.lt

 

Danutė Stravinskienė

Pareigos Laborantė
Dėstomi dalykai Pagalba praktikų centrui
Kontaktai d.stravinskiene@mtf.viko.lt

 

Giedrė Zupkaitytė


Pareigos:
Praktikų centro laborantė
Kontaktai:
g.zupkaityte@mtf.viko.lt