Mados dizaino katedra

KATEDROS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Rengti aprangos gamybos specialistus, gebančius dirbti aprangos ir tekstilės įmonėse ar kuriančius aprangos verslą.
 • Rengti mados dizainerius, gebančius vystyti mados verslą, įgyvendinti aprangos kolekcijų ar individualių drabužių modelių projektus.
 • Tiria specialistų paklausą ir inicijuoja naujų studijų programų rengimą.
 • Organizuoja bei koordinuoja dėstytojų metodinę ir mokslo taikomąją veiklą.
 • Rengia darbo rinkos kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant.
 • Organizuoja ir atlieka taikomuosius mokslo tyrimus.
 • Bendradarbiauja su mokymo ir mokslo įstaigomis, Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacija, darbdavių organizacijomis ir kitomis institucijomis specialistų rengimo klausimais.
 • Organizuoja katedros mokslo taikomosios veiklos kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus ir kitus renginius.
 • Rengti šukuosenų dizaino specialistus, gebančius kurti individualų ir sceninį įvaizdį, teikti plaukų tvarkymo paslaugas, planuoti ir organizuoti paslaugų verslą.
 • Rengti įvaizdžio dizaino specialistus, gebančius kurti individualų visuomenės veikėjų, įvairių atlikėjų įvaizdį, įgyvendinti kūrybines idėjas, pristatyti visuomenei vientiso įvaizdžio projektus.
 • Organizuoti bei koordinuoti dėstytojų metodinę ir mokslo taikomąją veiklą, tobulinti studijų procesą.
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su mokymo ir mokslo įstaigomis, darbdavių organizacijomis ir kitomis institucijomis specialistų rengimo klausimais.
 • Organizuoti katedros veiklą atitinkančius mokslo taikomuosius tyrimus ir meninę veiklą, skleisti visuomenei jos rezultatus.

Katedra kuruoja Mados technologijų ir verslo, Mados dizaino,  Įvaizdžio dizaino, Šukuosenų dizaino  studijų programas.

 

Katedros vedėja: Silvija Grušnienė
el.p. s.grusniene@mtf.viko.ltdizainas@mtf.viko.lt

Kontaktai:
Adresas: Didlaukio g. 82, LT-08303, Vilnius, 319 kabinetas
tel. +3706 918 5994

Priėmimo ir konsultacijų laikas:

Pirmadienis 9.00-11.00 val.

Antradienis 9.00-11.00 val.

Katedros administratorė: Jolita Ruzgienė

El. p. j.ruzgiene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, LT-08303, Vilnius, 318 kabinetas

tel. +3706 914 4340

  Mados dizaino katedroje dirbantys dėstytojai:

 

 

 

Silvija Grušnienė
Pareigos  Mados dizaino katedros vedėja, Įvaizdžio dizaino ir
Šukuosenų dizaino studijų programų komitetų pirmininkė, lektorė
Dėstomi dalykai   Įvaizdžio formavimas, Komunikacijos pagrindai,
Vadovavimas baigiamiesiems projektams, LPD* Įvaizdžio formavimas, LPD*
Ugdomasis vadovavimas, Kūrybinių projektų praktika
Kontaktai  s.grusniene@mtf.viko.lt

 

 

Dr. Eugenija Strazdienė
Pareigos Profesorė, Mados technologijų ir verslo studijų programos
komiteto pirmininkė
Dėstomi dalykai Mados gaminių medžiagos, Aprangos medžiagotyra,
Virtualūs ir išmanūs mados gaminiai, Vadovavimas baigiamiesiems projektams,
Kompiuterinis aprangos modeliavimas, Dizaino medžiagos,  Medžiagos ir faktūros
Kontaktai e.strazdiene@mtf.viko.lt

 

 

Jolita Ruzgienė
Pareigos Katedros administratorė
Kontaktai j.ruzgiene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Violeta Bytautaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Mados piešinys ir istorija, Kostiumo projektavimas,
Aprangos konstravimas, Kostiumo istorija, Mados istorija, Vadovavimas
baigiamiesiems projektams, Vaizduojamojo meno istorija, Kompiuterinis aprangos
modeliavimas ir techninė dokumentacija, Aprangos projektavimo praktika, Specialioji kompozicija
Kontaktai v.bytautaite@mtf.viko.lt

 

Dalia Bučienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Sceninių šukuosenų dizainas, Šukuosenų
modeliavimo praktika.
Kontaktai d.buciene@mtf.viko.lt

 

 

 

Jogailė Butrimaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai  Fotografijos ir medijų menas, Skaitmeninis mados
dizainas ir fotografija
Kontaktaij.butrimaite@mtf.viko.lt

 

 

 

Inga Čirvinskienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai  Pastižo gaminių dizainas, Įvaizdžio formavimas,
Šukuosenų modeliavimo praktika, Sceninių šukuosenų dizainas,
Baigiamoji praktika, Vadovavimas baigiamiesiems projektams
Kontaktai i.cirvinskiene@mtf.viko.lt

 

 

Erika Gudienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kūrybinis projektas, Profesinė praktika, Autorinės
kolekcijos kūrimas, Kūrybos prezentacija, Tvarios mados produkto kūrimas,
Vadovavimas baigiamiesiems projektams
Kontaktai e.gudiene@mtf.viko.lt

 

 

Raminta Kalvaitienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Drabužių bazinės konstrukcijos, Siuvinių konstravimas,
Aprangos projektavimas, Baigiamoji praktika, LPD Drabužių maketavimas,
Vadovavimas baigiamiesiems projektams, Sudėtingų konstrukcijų modeliavimas
Kontaktai r.kalvaitiene@mtf.viko.lt

 

 

Sigita Kasiliauskienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai 
Taikomosios kompiuterinės programos,
Kompiuterinė grafika, Kūrybinių darbų aplankas, Kompiuterinės
grafikos pagrindai, Verslo organizavimo praktika, Skaitmeninio vaizdo technologijos
Kontaktai 
s.kasiliauskiene@mtf.viko.lt

 

 

Asta Kisieliūtė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Įgūdžių praktika, Mados ženklodara, Siuvimo
technologijos pagrindai, Mokomoji praktika, Mados rinkodara/Rinkodara,
Ekonomika ir verslas, Marketingas ir reklama, Aprangos gamybos vadyba, Verslumo praktika, Vadovavimas baigiamiesiems projektams, Verslo kūrimo
konsultavimas, Aprangos gamybos technologijos, Kompiuterinė grafika, Verslo ekonomika ir vadyba, Baigiamoji praktika, Mados dizaino industrija
Kontaktai a.kisieliute@mtf.viko.lt

 

 

Alma Kniežienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Mados studijų įvadas,  Dalykinė komunikacija raštu,
Projektinės veiklos praktika,  Vadovavimas baigiamiesiems projektams, Studijų įvadas,  Komunikacijos pagrindai
Kontaktai a.knieziene@mtf.viko.lt

 

 

Evita Kryževičienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Aprangos technologiniai įrenginiai, Siuvinių
automatizuotas projektavimas, Sudėtingų konstrukcijų modeliavimas, Gamybinė praktika, Vadovavimas baigiamiesiems projektams
Kontaktai e.kryzeviciene@mtf.viko.lt

 

 

Lolita Malinauskienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Vadovavimas baigiamiesiems projektams,
Kompozicija, Meno istorija, Mados piešinys ir istorija (Mados piešinys),
Spalvotyra ir grafinė raiška, Tautinis identitetas, Meninio ugdymo praktika, Vizualinio pateikimo pagrindai, Ekodizainas
Kontaktai l.malinauskiene@mtf.viko.lt

 

 

Monika Polunina
Pareigos Asistentė
Dėstomi dalykai Produkto gamybos paruošimo dokumentacija,
Kompiuterinis aprangos modeliavimas ir techninė dokumentacija
(modeliavimas)
Kontaktai m.polunina@mtf.viko.lt

 

 

 

Ramutė Puodžiukynienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Aprangos gamybos metodai ir apskaita, Vadovavimas baigiamiesiems projektams, Autorinės kolekcijos projektavimo
praktika,  Technologinių procesų projektavimas, Produkto kokybės valdymas,
Aprangos technologijos pagrindai
Kontaktai r.puodziukyniene@mtf.viko.lt

 

 

Jolita Raupelienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kūrybinis projektas, Kūrybinių darbų aplankas,
Baigiamoji kūrybinė praktika, Aprangos projektavimo praktika, Meninės dalies konsultavimas, Vadovavimas baigiamiesiems projektams
Kontaktai j.raupeliene@mtf.viko.lt

 

 

 

Rimantė Rimgailaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai   Garderobo formavimo praktika,  Mada ir kultūra,
Kūrybinių projektų praktika,  Sceninio įvaizdžio formavimas,  Įvaizdžio
formavimas
Kontaktai r.rimgailaite@mtf.viko.lt

 

 

 

Alina Silivanova
Pareigos Asistentė
Dėstomi dalykai Makiažas ir grimas, Šukuosenų ir makiažo kūrimo
praktika
Kontaktai a.silivanova@mtf.viko.lt

 

 

 

Vigintas Šaulys
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Vizualinė raiška, Piešimas 
Kontaktai v.saulys@mtf.viko.lt

 

 

Dr. Nikolaj Ambrusevič
Pareigos Lektorius
Dėstomas dalykas Verslo pagrindai
Kontaktai n.ambrusevic@vvf.viko.lt

 

 

Dr. Tatjana Ališauskienė
Pareigos Lektorė
Dėstomas dalykas Medžiagos ir faktūros (plaukų tvarkymo
medžiagos)
Kontaktai t.alisauskiene@mtf.viko.lt

 

 

Praktikų centro darbuotojai

 

 

Gražina Skripkienė
Pareigos Praktikų centro vadovė, lektorė, Mados dizaino studijų
programos komiteto pirmininkė
Dėstomi dalykai Mokomoji praktika, Kūrybinė praktika, Autorinės
kolekcijos projektavimo praktika, Profesinė praktika, Aprangos projektavimo
praktika, LPD* Tekstilės ir drabužių maketavimas
Kontaktai g.skripkiene@mtf.viko.lt ; md@mtf.viko.lt

 

 

Rasa Laurinavičienė
Pareigos Praktikų vadovė
Dėstomi dalykai Kūrybinė praktika, Aprangos projektavimo praktika,
Dizaino pažintinė praktika, Aprangos technologijos pagrindai, Mokomoji
praktika I, Įgūdžių praktika
Kontaktai r.laurinaviciene@mtf.viko.lt

 

 

Danutė Stravinskienė
Pareigos Praktikų vadovė
Dėstomi dalykai Pagalba praktikų centrui
Kontaktai d.stravinskiene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Giedrė Zupkaitytė
Pareigos Praktikų centro laborantė
Kontaktai
g.zupkaityte@mtf.viko.lt