Erasmus dėstytojams

Vilniaus kolegijos darbuotojai turi galimybę išvykti dėstymo vizitams bei stažuotėms užsienio institucijose.

Dėstymo vizitai

Dėstymo vizitas – puiki galimybė atnaujinti užsienio kalbos žinias, pasidalinti savo gerąja patirtimi su užsienio studentais ir kolegomis, užmegzti ar atnaujinti bendradarbiavimą su užsienio pedagogais, susipažinti su kitos aukštosios mokyklos studijų aktualijomis bei pakeliauti.

Dėstytojai, pageidaujantys išvykti į dėstymo vizitą, turi dalyvauti konkurse ir užpildyti paraišką internetu. Konkursas vyksta kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėn. (nuo pirmos iki paskutinės mėnesio darbo dienos). Dėstytojų atranką vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos. Dėstymo vizito data bei institucija gali būti keičiama. Kviečiame susipažinti su partnerių sąrašu dėstymo vizitams.

Minimali paskaitų skaitymo trukmė – 8 akademinės valandos. Naujausią informaciją apie dėstytojų mobilumą rasite Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skiltyje „Dėstytojų mobilumas“.

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ programos teikiamas galimybes prašome kreiptis į fakulteto Erasmus koordinatorę Violeta Bytautaitė v.bytautaite@mtf.viko.lt; +3706 566 1395;  arba į Tarptautinių ryšių skyrių, kur dėstytojus konsultuoja Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt, tel.: +370 5 2191601.

Stažuotės

Stažuotėse gali dalyvauti ne tik dėstytojai , bet ir administracijos darbuotojai. Tai puiki galimybė pasisemti naujos patirties, atnaujinti požiūrį ir diegti naujoves fakulteto veikloje.

Stažuočių galimybes teikia ne tik ERASMUS+ programa, daugiau galimybių rasite čia: http://www.viko.lt/tarptautiniai-rysiai/stazuotes-stipendijos-ir-kitos-galimybes/

Darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, turi pateikti užpildytą paraišką internetu. Darbuotojų atrankas vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Vilniaus kolegijos Erasmus+ personalo mobilumo mokymams atrankos komisija. Atranka vyksta ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos įregistravimo Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyboje datos. Paraišką būtina pateikti prieš 2 mėn. iki numatomų mokymų ar stažuotės pradžios.

Daugiau informacijos apie dėstytojų mobilumą rasite Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skiltyje „Dėstytojų mobilumas

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ programos teikiamas galimybes prašome kreiptis į fakulteto Erasmus koordinatorę Monika Polunina m.polunina@mtf.viko.lt; +3706 221 8057; arba į Tarptautinių ryšių skyrių, kur dėstytojus konsultuoja Sigita Leistrumienė, el. p. s.leistrumiene@viko.lt, tel.: +370 5 2191601.